Högskolan i Kristianstad ska i samarbete med Arbetsförmedlingen hjälpa nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Foto: Arkivbild

Samarbete ska ge nyanlända jobb

Kristianstad/Skåne I ett nytt projekt samarbetar Arbetsförmedlingen tillsammans med skånska universitet och högskolor för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända.
– Tanken är att i första hand försöka fånga upp nyanlända akademiker, säger Camilla Fagerström Grubb, studie- och karriärvägledare på Högskolan Kristianstad.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Förhoppningen är att projektet, som går under namnet NYAK – Nya akademiker, ska hjälpa nyanlända att via studier komma in på arbetsmarknaden.
– Nyanlända behöver få information om vilka alternativ som finns i Skåne för att hitta vägar till arbete och utbildning. Kompetensen hos nyanlända personer behöver tas tillvara mycket snabbare, säger Mehran Najafi, samordnare för Etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt beräknas totalt cirka 300 nyanlända ingå i projektet varje månad, varav ett femtiotal på Högskolan Kristianstad.
Planen är att de individer med en antingen påbörjad eller avslutad akademisk utbildning i sitt hemland och som finns med i Arbetsförmedlingens etablering ska bjudas in till informationsträffar på högskolan en till två gånger i månaden.

– Tillsammans med en tolk kommer vi att ge en övergripande beskrivning av det svenska utbildningssystemet och hur det är uppbyggt i Sverige, berättar Camilla Fagerström Grubb.
För att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns kommer de nyanlända akademikerna även att ha möjlighet att boka in enskilda samtal med studie- och karriärvägledare.
– Då blir det mer på individnivå, att kunna få reda på vad varje person tänker om sin framtid och sina studier, säger Camilla Fagerström Grubb och tillägger:
– Jag tänker att det kan vara bra för individerna att tillsammans med en studie- och karriärvägledare reflektera över vad de kan och vill göra i Sverige framöver. Vill de till exempel jobba med samma sak som i hemlandet, kanske byta till något annat och i så fall – hur ska de göra?
Projektet är redan påbörjat och löper över hela 2017. Den första informationsträffen på Högskolan Kristianstad arrangeras idag tisdag.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×