Högskolan i Kristianstad ska i samarbete med Arbetsförmedlingen hjälpa nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Foto: Arkivbild

Samarbete ska ge nyanlända jobb

Kristianstad/Skåne I ett nytt projekt samarbetar Arbetsförmedlingen tillsammans med skånska universitet och högskolor för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända.
– Tanken är att i första hand försöka fånga upp nyanlända akademiker, säger Camilla Fagerström Grubb, studie- och karriärvägledare på Högskolan Kristianstad.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Förhoppningen är att projektet, som går under namnet NYAK – Nya akademiker, ska hjälpa nyanlända att via studier komma in på arbetsmarknaden.
– Nyanlända behöver få information om vilka alternativ som finns i Skåne för att hitta vägar till arbete och utbildning. Kompetensen hos nyanlända personer behöver tas tillvara mycket snabbare, säger Mehran Najafi, samordnare för Etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt beräknas totalt cirka 300 nyanlända ingå i projektet varje månad, varav ett femtiotal på Högskolan Kristianstad.
Planen är att de individer med en antingen påbörjad eller avslutad akademisk utbildning i sitt hemland och som finns med i Arbetsförmedlingens etablering ska bjudas in till informationsträffar på högskolan en till två gånger i månaden.

– Tillsammans med en tolk kommer vi att ge en övergripande beskrivning av det svenska utbildningssystemet och hur det är uppbyggt i Sverige, berättar Camilla Fagerström Grubb.
För att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns kommer de nyanlända akademikerna även att ha möjlighet att boka in enskilda samtal med studie- och karriärvägledare.
– Då blir det mer på individnivå, att kunna få reda på vad varje person tänker om sin framtid och sina studier, säger Camilla Fagerström Grubb och tillägger:
– Jag tänker att det kan vara bra för individerna att tillsammans med en studie- och karriärvägledare reflektera över vad de kan och vill göra i Sverige framöver. Vill de till exempel jobba med samma sak som i hemlandet, kanske byta till något annat och i så fall – hur ska de göra?
Projektet är redan påbörjat och löper över hela 2017. Den första informationsträffen på Högskolan Kristianstad arrangeras idag tisdag.

Nyhetsbrev

Veckans ibladningar