Osby 2017-03-23. Staffan Karlsson, Jessica Darlin, Anne Orajärvi på Pulsen.

De tar upp kampen mot drogerna

Osby En förälders mardröm är att ens barn fastnar i drogmissbruk. Och droger finns i alla miljöer och samhällsgrupper.
Osby kommun är nu en av flera skånska kommuner som deltar i den så kallade Öckerömetoden för att minska alkohol och droger bland unga.

Under höstterminen 2016 genomförde Malmö högskola en alkohol- och drogvaneundersökning i åtta olika skånska kommuner. En av dessa kommuner var Osby.
Undersökningen som vänder sig till högstadieelever ska upprepas vid tre tillfällen under åren 2017-2019. Förhoppningen är att resultatet ska visa på en minskning av alkohol- och droganvändandet.

Över 3 000 elever från 17 olika skolor deltog i undersökningen och för Osby kommuns del handlade det om Hasslarödsskolan, Parkskolan och Örkenedskolan.
I Osby kommun visade det sig att 41,6 procent av högstadieeleverna någon gång druckit alkohol och cirka hälften av dessa har druckit vid flera tillfällen. 15,8 procent av eleverna hade druckit sig berusade.

Vanligaste sättet att skaffa sig alkohol var genom ”föräldrar med lov”. Av de elever som druckit flera gånger var det 38,8 procent som fått alkohol på det sättet. Enligt undersökningen var detta sätt vanligare i Osby än i övriga undersökta kommuner.
Men även kompisar och andra vuxna förser eleverna med alkohol.
Av de tillfrågade eleverna var det 2,5 procent som provat narkotika vilket ligger på ungefär samma nivå som de övriga undersökta kommunerna.
Öckerömetoden som Osby kommun nu använder sig av har som mål att få ungdomar att sluta dricka alkohol genom att i första hand påverka vuxenvärlden på olika sätt. Ett sätt är att föräldrar pratar med barnen om riskerna att använda alkohol och droger i tidig ålder. Även föreningsledare ska kunna jobba förebyggande med dessa frågor.

Metoden har visat sig lyckosam i andra kommuner och nu är förhoppningen att alkoholdebuten flyttas fram och att bruket av droger och alkohol minskar.
På måndag den 10 april mellan klockan 18-20 kommer Mats Trondman, som bland annat är ungdomsforskare, till Borgen i Osby för att föreläsa. Han kommer att prata om bland annat ungdomskulturen idag och om hur det kan vara att växa upp, men även om att vara förälder och vuxen.
Mats Trondman kallas ibland för ”ståuppforskare” eftersom han kryddar allvar med humor och skratt.
Det är Pulsen som tillsammans med kommunen och Osby Rotaryklubb står bakom arrangemanget.

Intresset har varit stort för föreläsningen och även förskolor har hört av sig, berättar fritidsledarna Staffan Karlsson, Jessica Darlin och Anne Orajärvi.
Fritidsledarna i kommunen är de som i huvudsak kommer att jobba aktivt med projektet. De möter elever i vardagen och kommer att se till att information sprids till både föräldrar och föreningar.

Det märks att engagemanget är stort bland fritidsledarna. För dem gäller det att stärka föräldrar, men även andra vuxna i ungdomarnas närhet med både samtal och stöd.
De menar att föräldrar vill veta om deras barn dricker alkohol och de är rädda att bruket av alkohol ska göra att de råkar illa ut.
– Forskningen säger även att ungdomar från hem med en tillåtande attityd gentemot tonåringarnas drickande, dricker dubbelt så mycket som dem vars föräldrar har nolltolerans, säger Staffan Karlsson.
Ett budskap så viktigt som något.

Dagens fråga

Såg du VM-finalen i ishockey i söndags?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×