Foto: TT
Foto: TT

Elever kom över provfacit

Malmö Tre gymnasieelever har anmälts för att olovligen ha loggat in på skolans server och där hämtat information och facit på framtida prov.

Dataintrången ska ha skett vid ett flertal tillfällen under vårterminen men det är oklart om eleverna, en pojke och två flickor i övre tonåren, tagit sig in med hjälp av lösenord eller om de ”hackat” servern.

Malmöskolan har genom en intern utredning lyckats spåra dataintrången till de tre eleverna och nu lämnat en anmälan till polisen.
Förutom eventuella juridiska påföljder straffas de tre eleverna av skolan genom att de måste göra om samtliga prov i alla ämnen som de haft under vårterminen.

Det framgår inte av anmälan om de även spritt provinformationen till andra elever.

×