Per-Åke Purk, Mats Sturesson och Hans-Göran Hansson. Arkivbild

Rödgröna vill ta över med egen budget

HÄSSLEHOLM De rödgröna gör anspråk på en rad ledande poster inom kommunen och ser ut att utmanövrera SD. Agerandet är ett steg mot att ta tillbaka makten och ersätta kommunens alliansbudget med sin egen som röstades ner i november förra året.

– Vi trädde tillbaka och lämnade de styrande posterna för att vi trodde det fanns en ny majoritet med SD, alliansen och FV. Men det finns det inte, därför är vi helt eniga om att lägga förslag för att väljas till de vakanta posterna som förste vice ordförande och även andre vice ordförande i nämnder och styrelser. SD har dessutom visat sig odugliga att regera, förklarar Lena Wallentheim (S).

Vill ni ta tillbaka makten?
– Ja, under förutsättning att budgeten revideras. Vi vägrar styra med alliansens budget, förklarar Per-Åke Purk (V).
På måndag ska fullmäktige rösta in nya ledamöter efter de politiker från SD som hoppat av. Däribland ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed kommunalråd, efter Ulf Erlandsson.
Valberedningens förslag blev efter votering Lena Wallentheim till första vice och Mats Sturesson (C) till andre vice ordförande. Björn Widmarks (FV) förslag om att istället låta en av viceposterna vara vakant föll.

Mönstret upprepade sig i de nämnder och styrelser som har vakanta vice ordförandeposter. Det vill säga socialnämnden, omsorgsnämnden, miljönämnden och kommunala bolag som Hässleholm miljö och Hibab, Hässleholms industribyggnadsbolag.
Det betyder att dessa nämnder och styrelser har en ordförande från alliansen medan resten av ledarposterna (presidiet) kommer från motståndarblocket. Och så länge de politiska organisationen inte görs om (när det blir aktuellt är oklart), enligt den modell Moderaterna föreslagit, där makten ska delas mellan tre block, är det de rödgröna som har majoritet i nämnderna. Något man inte har i fullmäktige om alliansen, SD och FV röstar ihop.

Vad innebär det här för kommuninvånarna?
– Vi har inte ordförandeposterna så vi sätter inte dagordningen på vilka frågor som ska behandlas. Däremot får vi större inflytande och möjligheter att lägga fram egna förslag, förklarar Lena Wallentheim och Hans-Göran Hansson (MP).
Det blir alltså fullmäktige på måndag som avgör. Och om alliansen gör som man tidigare sagt, att inte rösta på SD-kandidater, kommer förslagen att gå igenom.
Turerna går vidare.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×