Budgeten dräneras från flera olika håll

HÄSSLEHOLM Skolpolitikerna är helt ense om en sak: Det blir extremt svårt att klara 2017 utan stora underskott i budgeten, utan att nya pengar skjuts till.

Som Norra Skåne berättat tidigare i veckan, pekar prognosen på att barn- och utbildningsnämnden vid årets slut har ett underskott i sin budget på nästan 46, 4 miljoner kronor.

Underskottet förklaras med att budgeten var för klen från början för att klara ett ständigt ökat behov av stödinsatser för barn och elever, mindre asylbidrag än beräknat och kraftigt ökande kostnader för barn och elever som väljer enskild verksamhet.
Det vill säga att föräldrarna väljer friskola eller enskild förskola i stället för kommunal, vilket innebär att skolpengen flyttar med.
Bara kostnaden för den här posten har ökat med 19 miljoner kronor.

– Skickar vi iväg tio elever till en friskola tar de elevpengen med sig, men klasserna finns kvar med kostnader för organisationen och administrationen, förklarar, Eva Andersson som är förvaltningschef.
Antalet elever totalt i skolan har också ökat med 550 elever på tre år, vilket innebär ökade kostnader med 16,5 miljoner kronor.

Vad händer nu?
– Det gäller att gå igenom vad som finns att göra. Det är också kallat till ett möte i kommunens samverkansgrupp i maj där åtgärder ska diskuteras och redovisas, säger Richard Bernsheim (M) som är nämndens ordförande.
Joachim Fors (S) tidigare ordförande och nu andre vice ordförande lade också ett uppdrag på förvaltningens tjänstemän att redovisa vad som hittills gjorts åt situationen.
Inför förra höstens budgetarbete redovisade tjänstemännen att verksamhetens kostnader skulle öka med 51 miljoner kronor under 2017.

Den kostnadsökningen togs varken med i alliansens eller de rödgrönas nedröstade budget även om den var tio miljoner kronor högre.

Varför äskades inte mer pengar?
– Det fanns helt inte mer pengar att fördela, säger Joachim Fors (S).
Richard Bernsheim (M) understryker att nu är viktigt att ska en bred enighet om barn- och utbildningsnämnden och dess budget.
– Det behövs en politisk enighet för skolans skull, även om vi kan ha delvis olika åsikter, säger han.

Dagens fråga

Har du varit på Björksäter och dansat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×