Motion om Osby som vattenrike

Osby Ett handelsområde närmare centrala Osby i kombination med anläggning av våtmark är något av innehållet i två motioner från miljöpartiet som nyligen lämnats in till Osby kommun.

Ett handelsområde närmare centrala Osby i kombination med anläggning av våtmark är något av innehållet i två motioner från miljöpartiet som nyligen lämnats in till Osby kommun.

Området runt Kristianstad kallas Vattenriket och nu propagerar miljöpartiet de gröna även för ett vattenrike i Osby.

I en av de två motioner som miljöpartiet lämnat in vill man att Osby kommun påbörjar ett arbete med att anlägga öppna dammar. Dessa dammar skulle enligt motionen kunna samla upp och rena dagvatten som kommer från bebyggelse i Osby.
Ett exempel som nämns är området öster om Gamleby vid riksväg 15 där man i motionen påpekar att det både finns utrymme och markförutsättningar för ett våtmarkområde. Området skulle kunna ta emot dagvatten från både industri och bostäder.

I motionen föreslås även att en så kallad vattenstrukturplan på lämpliga områden utarbetas. Denna plan skulle fungera som ett stöd till övriga planarbeten inom Osby kommun.
Miljöpartiet anser också att det aktuella området vid Gamleby skulle vara en lämpligare plats för ett eventuellt handelscentrum. Detta handelscentrum skulle i förslaget ha en grön och klimatsmart inriktning samt ett hållbarhetsperspektiv.
En fördel med ett handelscentrum öster om Gamleby skulle enligt miljöpartiet innebära att man lättare skulle kunna ta sig till butikerna utan bil.

Det skulle även vara ett ”trendbyte” jämfört med konventionella köpcentra som oftast byggs utanför tätorterna. Andra fördelar som nämns är att handelsområdet i ett sådant här fall hamnar i ett området där man inte har naturligt nära till affärer.
Vidare nämns i motionen olika förslag om placering av vattenområden. Till exempel föreslås Prästängen för den västra delen av Osby, området söder om industriområdet Nordost för östra delen samt området runt Svarte nabbe för den södra delen av Osby.
Genom dessa områden säger miljöpartiet att kommunens utsläpp av förorenat vatten i Drivån, Osbysjön och i förlängningen Helgeå skulle minska.

Ett handelsområde närmare centrala Osby i kombination med anläggning av våtmark är något av innehållet i två motioner från miljöpartiet som nyligen lämnats in till Osby kommun.

Dagens fråga

Har du drabbats av den senaste tidens tågkaos?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×