Styrelsen för Solkraft från Osby/Älmhultsbygden består av Mette Adolfsson, Torbjörnahult Häradsbäck, ordförande; Sven Henriksson, Trånghyltan Hökön, ledamot och kassör; Göran Bengtsson, Böglarehult Lönsboda, ledamot; Anders Karlsson, Amundshylte Häradsbäck, ledamot; Kristina Wirland Svensson, Älmhult, ledamot.

Engagerat gäng tror på solkraft

Osby Ett gäng engagerade landsbygdsbor har bildat föreningen Solkraft från Osby/Älmhultsbygden. De har ett gemensamt mål: att utveckla solens strålar.

Den 25 april, under hållbarhetsveckan i Älmhult den 24-29 april, bjuder föreningen in allmänheten till ett möte i Linnésalen, Älmhults kommun. Där kommer de informera mer om kommande planer. De som vill kan då bli andelsägare och vara med och främja en hållbar utveckling av bygden eller bara visa ett nyfiket intresse.

Föreningens mål är att:
o Främja hållbar utveckling av bygden genom förnybar energi
o Öka och sprida kunskaperna om solcellsanläggningar som källa till förnybar och lönsam energiproduktion
o Bli en ledande aktör för att marknadsföra och bygga ut solkraftsanläggningar i södra Sverige
o Vara föregångare inom solkraftsproduktion

Syftet med föreningen är att föreningen ska äga och driva solcellsanläggningar för produktion av elektricitet i Osbys och Älmhults kommuner för att sälja den på öppna elmarknaden. Investeringarna i anläggningarna sker i samarbete med Osby och Älmhults kommun, lokala företag och privatpersoner genom att de köper andelar i föreningen. Medlemmar i föreningen kommer också erbjudas att köpa egna anläggningar till förmånliga priser eller leasingavtal.
Drivkraften bakom den här satsningen är ett stort engagemang för bygden och miljön. Många har erfarenheter från att driva framgångsrika fiberprojekt och lång erfarenhet från energibranschen.
Föreningen anser att idag är solenergin utbyggd i mycket begränsad omfattning, det beror främst på att den allmänna uppfattningen är att denna energikälla är för dyr.

Styrelsen för Solkraft från Osby/Älmhultsbygden tror att vi måste våga satsa på nya energikällor.
I den långsiktiga planen finns uppbyggnad av 15-20 solcellsanläggningar i de mindre orterna på landsbygden i Älmhult och Osby kommun. Detta sker i samarbete med kommunerna och är en möjlighet för kommunerna att uppnå sina klimatmål 2030.

Dagens fråga

Är du allergisk mot pollen?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×