Samtidigt som Region Skåne arbetar för ett grönare Skåne ökar regionens egna tjänsteresor till Stockholm med flyg och sex av tio resor görs med det färdmedlet. Foto: TT/Arkiv

Region Skåne väljer flyget framför tåget

Skåne Region Skåne går på rätt håll när det gäller miljömålen det visar deras miljöredovisning för 2016, men på en punkt går de rejält bakåt. Regionens egna tjänsteresor ökar markant, och då framför allt med flyg.

Inom Region Skåne har de riktlinjer för hur tjänsteresor ska genomföras, och dessa har följts bättre och bättre de senaste åren. Men under 2016 bröts den positiva trenden.
Jämfört med 2015 ökade resandet med 15 miljoner kronor till 122 miljoner kronor. Än mer alarmerande är att andelen flygresor till Stockholm ökade med nio procentenheter till 58 procent av medarbetarnas och politikernas resor från Skåne.

– Det är så klart inte bra, inte alls, och där har vi en läxa att göra. Men sen ska man komma ihåg att vi varit väldigt bra de tidigare åren, säger Miljöpartiets regionråd Anders Åkesson.
Exakt vad ökningen beror på vet han inte heller.
– Nej, vi har inte fått den informationen, men det är klart att vi utreder det och ska bli bättre, säger Anders Åkesson som gärna lyfter fram andra delar av Region Skånes miljöredovisning för 2016.

Framför allt när det kommer till andelen fossilbränslefritt i regionens egna fordon. Detta uppgick under 2016 till 82 procent vilket är klart över det mål på 75 procent fossilbränslefritt som satts för de egna fordonen.
– Det är väldigt glädjande. De senaste två åren har vi gått från 70 till 82 procent, säger Anders Åkesson.
Även när det gäller Region Skånes egna motorfordon är miljösiffrorna bra. Av de 610 personbilarna är 97 procent miljöbilar.
Men trots att mycket är bra finns det fortfarande en hel del att arbeta med, och det är Anders Åkesson medveten om.
– För att göra Skåne ännu grönare har vi infört en klimatväxlingsmodell och inför nyår ville vi gå ännu skarpare fram, men tyvärr röstade alliansen ner det. Däremot är det glädjande att Centern valt att ställa sig bakom vårt miljöprogram.
– Man kan väl sammanfatta det med att det är ett steg bakåt men tre steg framåt, och det är ju bättre än tvärtom, säger Anders Åkesson.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×