Lommabanan, Söderåsbanan och Skånebanan är prioritedare investeringar.
Superbusskoncept Kristianstad Osby och Älmhult planeras 2022.
Ingen ska behöva stå ensam på stationen mitt i natten. ARKIVBILD
Den lokala kollektivtrafiken byggs ut successivt i flerra orter.

Resenärerna vinnare på miljardsatsningar

Skåne Skåne planerar satsningar för tolv miljarder kronor på infrastruktur i kollektivtrafik kommande år. Den samhällsekonomiska nyttan beräknas bli cirka tio miljarder.

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Region Skåne utrett de nyttor som planerade kollektivtrafikåtgärder i regionens trafikförsörjningsprogram för Skåne fram till 2021 förväntas leda till.
– Övergripande visar undersökningen att de kollektivtrafikåtgärder som har analyserats ger en stor samhällsekonomisk nytta. Det är framförallt resenärerna som får ta del av nyttan i form av minskade restider, säger Mätta Ivarsson (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Det är första gången man har räknat på vilka samhällsekonomiska nyttor som de planerade investeringarna järnvägar, stationer, perronger, busshållplatser, vägar och anslutningar ger.
– Men detta är bara en pusselbit i de prioriteringar som ska göras. Det måste till en annan kvalitativ analys också. De samhällsekonomiska bedömningar na ska kombineras med andra bedömningar också, betonar Mätta Ivarsson.

Region Skåne tar fram trafikförsörjningsprogram vart fjärde år. Arbetet med nästa program har redan börjat och med rapporten som underlag kan politiker och trafikplanerare se var investeringarna gör bäst nytta.
De planerade investeringarna gäller regional busstrafik, regional tågtrafik och lokal kollektivtrafik i länet.
De positiva kvalitativa vinsterna från kollektivtrafiksatsningarna finns främst inom arbetsmarknad, bostadsmarknad och regional balans. Skåne ska göras ”rundare”.
Förutom att miljön blir bättre tack vare att färre kör med bil så kopplas Skånes sju starka kraftfält med arbetsplatser och utbildning samman.

Man ska kunna ta sig till jobbet, eller skolan under en timma med buss, eller tåg. Det leder till att fler kan bo på fler platser i Skåne med ökat bostadsbyggande som effekt.
Orter som har fått en Pågatågsstation har utvecklats positivt, visar de senaste årens satsningar.
Det blir även lättare för näringslivet att rekrytera folk när arbetsmarknaderna knyts samman.

Skåne har antagit en rad mål fram till 2020/2030. Antalet resor ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 och kollektivtrafiken ska st för minst 40 procent av transporterna år 2030.
Nio av tio skåningar ska erbjudas minst tio dagliga resmöjligheter till någon av länets tillväxtmotorer Kristianstad/Hässleholm, Helsingborg/Landskrona och Malmö/Lund.
De stora samhällsekonomiska nyporna märks framförallt i det befolkningstäta västra och södra Skåne. Men för resenärerna är alla satsningar positiva.
I dag är det enkelspår på Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm och här prioriterar regionen dubbelspår kommande år. Här är den samhällsekonomiska nyttan mycket låg med utökning av några turer på banan, men ökar när det blir dubbelspår. Spårvägen i Lund är en satsning med hög samhällsekonomisk nytta.
Spårvägen i Malmö, som har röstats ner av alliansen och SD, visar på en mycket hög samhällsekonomisk nytta.
– Det är synd att den inte blir av, kommenterar Mätta Ivarsson.
Den planerade utbyggnaden av busstrafiken i nordost är också negativ i viss mån, men uppvägs av andra kvaliteter för resenärerna och möjligheter för den här delen av Skåne att utvecklas positivt.
– Ett av våra uppdrag är att ställa om till tåg och knyta samman arbetsmarknaden. Rapporten är en viktig kunskap i planeringens första steg. Fler parametrar måste vägas in också, förklarar Mätta Ivarsson.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×