Torgdelar måste bort från åkern

HÄSSLEHOLM
Delarna från omgörningen av det gamla Stortorget och annat skräp får inte ligga kvar på åkern vidHovdalavägen. Nu vill miljönämnden tvinga kommunen, via tekniska förvaltningen, att städa upp åtminstone ytligt.

Efter provborrningarna på platsen var miljöinspektören Daniel Rasmusson tveksam till hur han skulle gå vidare. Nu har han dock bedömt att avfallet anses medföra en viss risk för såväl människors hälsa som miljö. Dessutom rör det sig om en nedskräpning som kräver åtgärder.
Det var tack vare ett anonymt klagomål som miljökontoret fick nys om avfallet i januari i år. Vid en inspektion visade det sig ligga asfalt, glas, tegel, asbest, isolering, plast, gatsten och elkabel i åkern som en lantbrukare arrenderat för att bland annat odla ärtor.
Det kom snart fram att kommunen själv hade slängt både schaktmassor och slam från Finjasjön på åkern.

”Miljönämnden anser att Hässleholms kommun, såsom varandes fastighetsägare samt även de som ansvarat för att avfallet lagts på fastigheten, har ett ansvar för att återställa fastigheten i ett godtagbart skick”, skriver nu Daniel Rasmusson i föreläggandet.

Dagens fråga

Brukar du delta i diskussioner kring nyheter i sociala medier?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×