Olika Sverigevänner diskuteras i texten. arkivbild

Älska sitt land en självklarhet

Yngve Sunesson skriver i en ledarartikel i NSk att så kallade ”Sverigevänner”blev besvikna över att svenska samhället klarade av terrordådet i Stockholm och därmed drog han slutsatsen att Sverigevänner ställde sig på terroristernas sida. Att en politisk skribent uttrycker sig så ytligt, oförskämt och utan förmåga till logiska kopplingar får anses problematiskt och ytterst anmärkningsvärt

”Sverigevänner” används i en nedlåtande ton vilket är märkligt då det torde vara självklart att älska sitt land. Det är tämligen självklart ett Sunesson avser att sin vana trogen, angripa SD och det är här hans logik spårar ur. Sunesson påstår att SD i olika sociala medier, oklart vilka, givit uttryck för sin besvikelse över att kaoset uteblev i samband med terrordådet. En källanvisning hade varit på sin plats, då sociala medier är ett vitt begrepp.
Utan någon som helst koppling skriver Sunesson att SD ställt sig på terroristernas sida. Detta är ett allvarligt och oförskämt påhopp ock kan inte ses som seriös journalistik.
Politikerna var dagarna efter dådet överens att lagar skulle ses över. Lagar som enligt mitt förmenande, skulle vara stiftade för länge sedan, då SD föreslog det. Att som Sunesson skriver, nya lagars kulle vara framkastade och därmed illa beredda är bara ett påstående
Det enda som verkar framkasta är Norra Skånes val av Sunesson som politisk skribent.
Hans påstående som saknar grund och hans oförmåga till djupare analyser kan varken anses som seriösa eller trovärdiga.

Svar direkt:
Om några sverigedemokrater känner sig träffade av att jag kritiserar dem som kallar sig Sverigevänner men som verkar längta mest efter att skapa kaos för att få till stånd en ny samhällsordning som inte har något med svenska traditioner att göra, är det inget jag vare sig önskar eller beklagar. Vem som helst kan utan större problem hitta den typen av kommentarer efter terrordådet på Drottninggatan.
Däremot har jag inte anklagat SD för att ställa sig på terroristernas sida. Det var de som kallar sig Sverigevänner men som beklagar att det mesta fungerade väl när terrordådets följder hanterades som jag kritiserade i ledaren.
Jag påstår inte heller att lagar är framkastade utan varnar för att stifta lagar på det sättet, i panik efter en enskild händelse. Men den som alltid tror sig veta bäst ser naturligtvis inga svårigheter i lagstiftningsarbete som måste vara demokratiskt förankrat och förenligt med grundlagen.

Dagens fråga

Var det rätt lag som vann Champions League-finalen?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×