Foto: TT
Foto: TT

Polisanställd kallade kollega för horunge

MALMÖ Horunge och kuksugare var några av de olämpliga uttryck som en anställd vid passpolisen använde mot sina arbetskamrater. Nu sägs han upp av Polisens personalansvarsnämnd.

Totalt har den anställde ett 40-tal registrerade fall av misskötsamhet i tjänsten, enligt anmälan från Polisregion Syd.
Vid minst fyra tillfällen ska den anställde ha kommit för sent till arbetet eller avvikit från tjänstgöringen för att sova på arbetstid. Dessutom har han varit sjukanmäld under en period från slutet av december till mitten av januari utan att ha inkommit med något sjukintyg.

Passkontrollanten har också motverkat en god arbetsmiljö genom att vid upprepade tillfällen har uttryckt leda och förakt över tilldelade arbetsuppgifter.
Han ska också ha uttryckt sig nedsättande om sina arbetskamrater och arbetsledare genom att bland annat kalla dem för ”kuksugare”, ”horunge” eller ”efterbliven”.
Den polisanställde har inte heller varit reglementsenligt klädd under tjänstgöringen. Han bar kepsen bak och fram, varselvästen felaktigt och klädda på sig en platschefsbindel utan att ha behörighet för det.
Den nu avskedade personen anställdes i maj 2016 och vid flera tillfällen fick han en tillsägelse om sina arbetsledare. Då lovade han att bättra sig.

I november kallades också den polisanställde till ett medvetandegörande samtal där misskötsamheten redovisades. Då fick den polisanställde veta att om beteendet inte ändrades riskerades anställningen.
Vid samtalet deltog tre gruppchefer och personalkonsulenten. Den 17 januari fick han en skriftlig erinran vid ett möte. Då ville den anställde inte ha en facklig representant närvarande som stöd. Inte heller tog passkontrollanten emot någon extern hjälp från Företagshälsovården, som ledningen erbjöd.
Den 27 januari informerades han om att han var arbetsbefriad – tillfälligt avstängd från sin arbetsplats. I början av februari begärde man att personalansvarsnämnden skulle säga upp honom, trots att anställningen slutade augusti 2017.
Beslutet om att avskeda den polisanställde kom i slutet av mars. Myndigheten har valt att sekretessbelägga passpolisens ålder.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×