Svarte Pet­ter-spelet då­ligt för kom­munen

Opinion Med sin press­kon­fe­rens kastar Pär Palm­gren till­ba­ka Svarte Pet­ter till Lena Wallentheim.