Arkivbild
Arkivbild

Vägras personlig assistans – måste krypa till toaletten

HÖRBY Mannen behöver hjälp för att kunna sköta sina grundläggande behov, som att få hjälp med toalettbesök, duscha och att tvätta händerna. Han kryper för att ta sig till toaletten och duschen på morgnarna.
Trots det tycker socialnämnden i Hörby inte att han har rätt till personlig assistans.

Hörbybon fick rätt i förvaltningsrätten, men socialnämnden ger sig inte utan har nu överklagat beslutet till kammarrätten i Göteborg.

Det rör sig om en ung funktionshindrad man från Hörbytrakten som har hamnat i kläm.
Han har tidigare haft personlig assistans enligt om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, men i oktober i fjol avslog socialnämndens hans begäran om fortsatt stöd.
Detta trots att han har förklarat att han behöver hjälp för att kunna leva ett drägligt liv med de aktiviteter och det sociala liv han vill kunna ha.
På morgnarna förflyttar han sig genom att krypa från sängen till badrummet och han kryper även mellan toaletten och duschen för att inte störa personalen där han bor.

Mannen har beskrivit att han behöver hjälp med toalettbesöken, att duscha, viss av- och påklädning och att tvätta händerna.
Kommunen har i sin utredning kommit fram till att Hörbybon bara behöver hjälp två timmar och 19 minuter per vecka, och menar att hjälpbehovet inte är så stort att det är motiverat med personlig assistans.

Mannens juridiska ombud överklagade socialnämndens beslut till förvaltningsrätten – och fick rätt där. Förvaltningsrätten gav kommunen bakläxa och kom fram till att mannen har rätt till assistans.

– Han har ett grundläggande hjälpbehov som i vart fall uppgår till 9,5 timmar per vecka. Mot bakgrund av hjälpbehovets omfattning och karaktär finner rätten att han är berättigad till personlig assistans enligt LSS, skriver förvaltningsrätten.
Socialnämnden vidhåller emellertid att Hörbybon inte ska ha någon assistans, och har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten och begär att prövningstillstånd ska beviljas. Samtidigt har socialnämnden begärt inhibition av förvaltningsrättens dom.
Enligt socialnämnden är mannens hjälpbehov inte så stort att han behöver ha personlig assistans. Nämnden ifrågasätter förvaltningsrättens hantering av ärendet.

– Det är oklart hur förvaltningsrätten har kommit fram till tidsåtgången för mannens behov av hjälp med de grundläggande behoven, skriver nämnden i överklagandet.
Socialnämnden pekar också att förvaltningsrättens beslut var oenigt, och att en nämndeman anmälde skiljaktig mening och ansåg att Hörbybon inte har rätt till personlig assistans.

 

Läs mer:

×