Kandidat 4 till Årets Vardagshjälte är Ruth Brunner, som är engagerad i Frida kvinnojour, Zonta och Inner Wheels. FOTO: MAJA ÖGREN ANDERSSON
FOTO: MAJA ÖGREN ANDERSSON
FOTO: MAJA ÖGREN ANDERSSON
FOTO: MAJA ÖGREN ANDERSSON

Hon vill vara en röst för alla utsatta kvinnor

– Nej, men oj! Inte är väl jag någon vardagshjälte! Ruth Brunner blev förvånad över nomineringen, men sansade sig snabbt.
Och kom vid närmare eftertanke på att hon faktiskt har fått en hel del uträttat ...

Kandidat 4
Namn: Ruth Brunner, 71 år
Drivkraft: Ett orubbligt rättspatos.
Förebild: Golda Meier, inte minst en förebild för mig som ung kvinna.
En vardagshjälte för mig: Personer med civilkurage.

Så här röstar du: Kandidaterna presenteras i nummerordning. Hur du än lämnar din röst är det viktigt att det framgår vilken kandidat, 1 till 6, som du röstar på.
Det är också viktigt att du förser din röstsedel med ditt eget namn, din adress och ditt telefonnummer. Ofullständiga röster kan tyvärr inte räknas.
Du kan rösta via sms eller genom att skicka in din röst i ett vanligt brev fram till 30 maj.
Sms-rösta så här: Skicka ett sms till 72672 med texten ”Lions” följt av ett mellanslag och den kandidat, 1 till 6, du röstar på, exempelvis ”Lions 04”. Kostnad 20 kronor per sms samt eventuell operatörsavgift. Insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet.
Vill du hellre använda ett vanligt brev kan du lämna din röst i ett kuvert till Resia i Hässleholm eller till Norra Skåne, Väpnaregatan 6, 281 81 Hässleholm. Glöm inte att bifoga 20 kronor till Lions hjälpverksamhet.

Det är dags att rösta fram Årets Vardagshjälte. Idag presenteras kandidat 4 av 6, Ruth Brunner.

För tre år sedan blev hon ordförande i Frida kvinnojours styrelse. Och då hände det grejer.
Nio platser på Frida kvinnojour blev 16, från ingen barnverksamhet alls till daglig barnverksamhet. Det startades undervisning i svenska och samhällskunskap för alla som behöver. Kvinnor som lämnat verksamheten får uppföljning av så kallade lotsar och skyddet på boendet tillhör landets säkraste.

– Jag ska inte ta åt mig äran. Jag har fantastiska medarbetare, inte minst i Lotta Otterdahl, som är operativt ansvarig, säger Ruth Brunner som är van att ha många bollar i luften samt fatta snabba och viktiga beslut efter sitt mångåriga arbete som vd-assistent på Bergendahls.
Hon drivs av att göra kvinnors röster hörda – på alla plan.
Därför har hon bland annat helhjärtat engagerat sig i Zonta, en internationell organisation som bidrar till att stärka kvinnors ställning i världen, och Inner Wheel, som stöttar en rad hjälpprojekt bland annat genom att utbilda människor mot könsstympning av flickor och bidrar till Rotarys läkarbank.

Som ordförande i Frida kvinnojour har hon tackat ja till ytterligare en tvåårsperiod. Hon är också utvald till posten som distriktspresident i Inner Wheel med ansvar för Sveriges 12 klubbar.
– Kvinnor behöver röster på alla plan, säger Ruth som är innerligt trött på att höra ”nej, men inte kan väl jag”, ”inte ska väl jag..”
– Jo, vi kan och vi ska! är hennes resoluta uppmaning till alla kvinnor.

När det handlar om Zonta och Inner Wheel får Ruth ofta möta fördomar.
– Tråkigt. Det är organisationer som gör otroliga hjälpinsatser på många plan. Inte minst för att kvinnor över hela världen ska få möjlighet till adekvat utbildning.
– Inner Wheels ledord tycker jag sammanfattar det man står för; vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse.
Att jobba ideellt är en självklarhet för Ruth Brunner.
– Jag har fått så mycket, inte minst under min yrkeskarriär. Nu vill jag ge tillbaka det jag kan.

Rösta så här: Skicka ett sms till 72672 med texten ”Lions” följt av ett mellanslag och den kandidat, 1 till 6, som du röstar på – till exempel ”Lions 02”. Kostnaden är 20 kronor per sms samt eventuell operatörsavgift. Pengarna går till Lions hjälpverksamhet.

Du kan också rösta via vanlig post. Ange då ditt eget namn, din adress och telefonnummer samt berätta vilken kandidat du vill rösta på. Adressera brevet till Norra Skåne, Väpnareg. 6, 28181 Hässleholm, eller till Resia i Hässleholm. Glöm inte att bifoga 20 kronor.

Vi behöver din röst senast den 30 maj.

Kandidat 4
Namn: Ruth Brunner, 71 år
Drivkraft: Ett orubbligt rättspatos.
Förebild: Golda Meier, inte minst en förebild för mig som ung kvinna.
En vardagshjälte för mig: Personer med civilkurage.

Så här röstar du: Kandidaterna presenteras i nummerordning. Hur du än lämnar din röst är det viktigt att det framgår vilken kandidat, 1 till 6, som du röstar på.
Det är också viktigt att du förser din röstsedel med ditt eget namn, din adress och ditt telefonnummer. Ofullständiga röster kan tyvärr inte räknas.
Du kan rösta via sms eller genom att skicka in din röst i ett vanligt brev fram till 30 maj.
Sms-rösta så här: Skicka ett sms till 72672 med texten ”Lions” följt av ett mellanslag och den kandidat, 1 till 6, du röstar på, exempelvis ”Lions 04”. Kostnad 20 kronor per sms samt eventuell operatörsavgift. Insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet.
Vill du hellre använda ett vanligt brev kan du lämna din röst i ett kuvert till Resia i Hässleholm eller till Norra Skåne, Väpnaregatan 6, 281 81 Hässleholm. Glöm inte att bifoga 20 kronor till Lions hjälpverksamhet.

×