Miljonerna rinner ut

HÄSSLEHOLM Det förväntade underskottet i skolans budget har stigit med nära 5,2 miljoner kronor, sedan prognosen den 31 mars.

Det visar nya siffror från barn- och utbildningsförvaltningen som lades för politikerna på torsdagen. Det betyder att prognosen pekar på ett underskott på nästan 51, 6 miljoner kronor (51 582 000 kronor) i stället för nära 46,4 miljoner kronor för hela året.

Vad beror det här på?
– Vi har haft inkörningsproblem med förvaltningens nya lönerapportering, och de olika statsbidragen sjunker mer än vad vi räknat med, säger Richard Bernsheim (M) ordförande i nämnden.
Förvaltningschef Eva Andersson fyller i:– Som ett exempel har ett bidrag till förstärkt elevhälsa på 400 000 kronor helt försvunnit, säger hon. I nämndens handlingar framgår fler orsaker till det totala, stora underskottet som alltså skenat iväg ytterligare.

Där framgår att den interna budgeten är underbalanserad, att behovet av stödinsatser för barn och elever är fortsatt stort och organisationen är större än vad budgeten tillåter.
Också ändringar när det gäller bidragen för asylsökande gör att kommunen får mindre pengar från staten. Åtgärder planeras nu som att vakantsätta tjänster och vara restriktiva med återbesättningar. Men det handlar ändå om småsummor i sammanhanget.
– 50 miljoner snyter man inte ur näsan, förklarar Eva Andersson så tydligt hon kan.
Richard Bernsheim (M) håller med.
– Vi kan inte förflytta berg över en natt. Det nämnden nu är överens om är att se långsiktigt på problematiken.
I korthet reda ut om förvaltningen får rätt pengar i förhållande till de mål som klubbats och de antal elever som finns.

Joachim Fors (S) andre vice ordförande är övertygade om att förvaltningen är felbudgeterad, att verksamheten får förhållandevis för lite pengar.
– Jag har svårt att se vad vi ska göra mer för att minska kostnaderna, vi måste ju exempelvis följa lagen om särskilt stöd. Och även om vi skulle lägga ner alla byskolor sparar vi inte in mer än max 10 miljoner kronor, resonerar han.
Eva Andersson påminner om det mycket starka elevökningen Hässleholm haft.
– På tre år har vi ökat med 550 elever. Det motsvarar en extra årskull barn eftersom varje årskull är mellan 510 och 540 barn, konstaterar hon.
Richard Bernsheim är också mån om att det inte görs något förhastat och ogenomtänkt.

– Det finns inga snabba svärdshugg som kan lösa det här. Vi får inte köra över eleverna, vi måste vara trovärdiga inför föräldrarna och vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare för personalen, förklarar han. Ett arbete internt och med kommunstyrelsen om ekonomin pågår. Den totala budgeten för nämnden är drygt 1,1 miljarder kronor.

Dagens fråga

Har du varit på Björksäter och dansat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×