Slå vakt om journalistiken

Att hämta sin information via nätet blir allt vanligare och många människor avstår idag från papperstidningen.

Det finns dock en fara genom det som benämns ”filterbubblan” – att nätberoendet innebär att man stänger in sig i ett flöde av nyheter och uppfattningar som bekräftar den egna världsbilden och därmed utestänger alternativa uppfattningar.
Den oberoende och granskande journalistiken kommer inte till tals som förr då besparingar inom tidningsvärlden tvingar till minskat sidomfång.
Sociala mediers allt större roll medför att det blir lättare att sprida desinformation och att kritisk bevakning av företeelser i samhället minskas. Jag tillhör dem som varje morgon med förväntan öppnar några papperstidningar och vill slå vakt om det fria ordets betydelse.
Genom att regeringen inte skyndar för snabbt med att minska presstödet garanteras papperstidningarnas fortsatta existens och det borde landets ekonomi kunna tillåta.

Dagens fråga

Har du någon gång fuskat på ett prov?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×