Är det inte dags att lägga Restalliansen till handlingarna?

Vid oerhört många tillfällen/ärenden så är Restalliansens förslag till beslut ”att lägga informationen till handlingarna”.
Sällan finns förslag till beslut som visar att Restalliansen vill verkställa sin egen budget.
Så jag frågar igen: ”är det inte dags att lägga Restalliansen till handlingarna?”

Nyhetsbrev

Veckans ibladningar