Jimmy Håkansson lämnar jobbet som näringslivsutvecklare i Hässleholms kommun efter bara tre månader.
Anna Nordstrand foto: Hässleholms kommun

Nya i kommunen för ökad tillväxt

Hässleholm
Hässleholms kommun gör två rekryteringar genom att anställa destinationsutvecklaren Anna Nordstrand och näringslivsutvecklaren Jimmy Håkansson.

– Jag är mycket glad att vi lyckats rekrytera Anna och Jimmy. Det innebär att vi kan fortsätta vår ambition att förenkla för företag och att få in fler företag i fler branscher.
Det säger Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun i ett pressmeddelande.

Hässleholms tillväxtavdelning arbetar med övergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor för Hässleholms kommun. Avdelningen ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, attraktivitet, infrastruktur/kollektivtrafik och internationella frågor.

De två rekryteringar som görs nu förstärker näringslivsarbetet där även besöksnäring/turism ingår.
Anna Nordstrand har sedan en tid tillbaka arbetat på Turistbyrån i Hässleholm, bland annat med den affärsplan som nu har tagits fram för att öka omsättningen i besöksnäringen.

Anna har en bakgrund i outdoor-turism, som är ett av de prioriterade områden som Hässleholm har fokus på i affärsplanen.
Jimmy Håkansson är i dag affärsrådgivare i Nyföretagarcentrum i Hässleholm och Krinova Incubator & Science Park. Jimmy har tillsammans med en engagerad styrelse utvecklat Nyföretagarcentrum till ett av landets bästa.

Jimmy har också en bakgrund som entreprenör då han framgångsrikt byggde upp Intersport innan han sålde av verksamheten.
Som näringslivsutvecklare i Hässleholm kommer han att ha tydligt fokus på att utveckla kommunens företagsklimat och satsning på nyetableringar.
Anna Nordstrand och Jimmy Håkansson kommer att starta sina anställningar under augusti månad.

×