Eldningsförbud i Skåne nordost

Hässleholm/Skåne Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus i delar av Skåne nordost.

Eldningsförbudet gäller från och med tisdag 30 maj och omfattar kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby,Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.
Eldningsförbud innebär att man inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.
Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och exempelvis i parker. Grillplatsern är ofta byggda i betong och sten där själva elden inte kommer i kontakt med marken för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.
Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontak eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda.
Tänk på att man kan ställas till svars och blir straffad om man orsakar en brand på grund av oaktsamhet.
Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder, eftersom de kan bli mycket varma. En engångsgrill i gräset kan leda till att det tar eld i gräset. Räddningstjänsterna avråder till att använda engångsgrillar.
Som rökare är det viktigt att man inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

×