Bröderna Hall: ”Seriöst företag som alltid skött oss”

VANKIVA Ture Hall, vd på Bröderna Hall, känner sig motarbetad av miljökontoret och menar att det saknas fog både för anklagelserna om brister och om jäv.
– Vi är ett gammalt seriöst företag som alltid skött oss.

Han visade visserligen Christer Jönsson (M) täkten i Angsholma efter miljökontorets beslut att avstyrka ett förnyat tillstånd på platsen.
– Jag skulle visa hur fint det kan bli där när vi är färdiga. Det var en månad sedan.
I övrigt har han inte haft några kontakter med nämndens ordförande, säger han:
– Nej, nej jag har inte hans kontaktnummer.

Miljökontorets kritik mot företagets miljörapporter saknar enligt Ture Hall helt grund. Det gör även åklagarens anklagelser om att företaget brutit mot villkor i tillstånd genom att inte lagra kemiska produkter på genomsläpplig invallad yta. Efter att nationella åklagaravdelningen lyft ärendet nu i våras riskerar företaget en företagsbot på 25 000 kronor.
– Vi följer de regler som finns. Miljökontoret motarbetar oss något kopiöst.

Är inte lagarna och reglerna så tydliga att de inte borde gå att feltolka?
– Man kan tolka lagar och regler på så många sätt och vis. Det är när skriften börjar bli lång som det börjar bli invecklat.

De brister som upptäcktes under den senaste inspektionen fnyser han åt. Några grundvattenrör behövs inte eftersom företaget inte pumpar bort vatten, säger han. Oljespillet är miljöolja. Och det så kallade ”skrotet” används i verksamheten:
– Stora uttjänta fordonsdäck använder vi för att rensa berget innan vi spränger. De vet inte vad det handlar om.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×