Miljökontoret fann nya brister på företaget så sent som i onsdags. Foto: HÄSSLEHOLMS MILJÖKONTOR
Dagen efter lyfte Christer Jönsson (M) bort ärendet utan förklaring. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Politiker stoppade viteshot

VANKIVA Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) lyfte ut miljöinspektörens viteshot mot Bröderna Hall från nästa sammanträde – nu jäser missnöjet på miljökontoret och röster höjs om misstänkt jäv.

– Man kan inte låta bli att fundera på vad det är som hänt sedan tisdag eftermiddag fram till torsdag morgon, då han meddelade att just de ärendena skulle plockas bort, säger miljöinspektören Daniel Rasmusson.
Nu misstänker han att Christer Jönsson (M) positivt särbehandlar företaget efter personliga kontakter med dess ledning.

Bakgrunden är följande. Miljökontoret har starka misstankar mot att Bröderna Hall bryter mot flera villkor i sitt gällande tillstånd för verksamheten, att bryta grus, sand och sten på fem olika täkter. Misstankarna grundas dels på tillsynsbesök, där det senaste, i onsdags, visade oljeläckage, skrot och avsaknad av grundvattenrör som borde finnas för provtagning i Hörlingetäkten.
Men de bygger också på de miljörapporter företaget lämnat in och som miljökontoret i flera år ansett är högst bristfälliga.
– Från miljökontoret har vi påpekat detta både muntligt och skriftligt. I det här fallet har vi både förelagt och gett utförlig rådgivning och information utan tillräckliga resultat. Då är det vår skyldighet att gå vidare med nästa steg, som är att förelägga med vite, förklarar Daniel Rasmusson.
Fem stycken viteshot på vardera 50 000 kronor var på väg att segla upp för beslut i miljönämnden kommande tisdag.
Ärendena drogs för de högsta politikerna redan i tisdags. Då hade ordföranden inget att erinra – men två dagar senare meddelade han nämndssekreteraren att ärendena skulle utgå. Ingen förklaring gavs.

Enligt Daniel Rasmusson har miljökontoret fått påringningar från företaget efter att tjänstemännen motsatt sig dels ett förnyat, dels ett helt nytt tillstånd.
– Sedan har det även framkommit att de tagit kontakt direkt med Christer Jönsson och att de bland annat träffats under en halvdag och tittat på deras verksamhet.
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt när ett bolag tar kontakt med en politiker för att de är missnöjda med tjänstemännens arbete. Men man bör också både som tjänsteperson och politiker vara väldigt eftertänksam till hur man agerar, vem man träffar, i vilka sammanhang och hur det kan tolkas. Vi ska vara fullständigt opartiska., betonar han.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×