Styrkorna krymper: ”Vi måste upp igen”

ÖSTRA GÖINGE Beslutet att dra ner på räddningstjänstens bemanning i Östra Göinge ska klubbas på fullmäktige på onsdag.
Styrkorna i Sibbhult och Broby reduceras från 1+4 till 1+3. Men förhoppningen är att styrkorna så snart som möjligt ska återfå numerären 1+4.

Som Norra Skåne tidigare har berättat kämpar kommunens deltidsbrandmän med brist på personal. Brandmännen har tidigare lyckats pussla ihop det så att man har hållit styrkor på 1+4 (en förman och fyra brandmän), men under våren har situationen blivit akut.
Missnöje med det nya centrala avtalet och oenighet om ett lokalt flexibilitetstillägg har bidragit till att situationen har dragits till sin spets och nu kan brandmännen inte längre hålla den önskade numerären (1+4).
Detta har lett till missnöje och oro bland brandmännen.

Bland annat krävs en styrka på 1+4 för att kunna genomföra rökdykning. Som läget är nu måste man invänta en andra styrka innan rökdykning kan påbörjas, vilket kan få förödande konsekvenser.
Deltidsbrandmän som Norra Skåne har varit i kontakt med fruktar att tredje man ska drabbas och i en riskbedömning av situationen lyfts ett antal faror med reducerade styrkor fram. Bland annat kan det få förödande konsekvenser vid brand i byggnad eller vid stora trafikolyckor.

Ärendet ”Förändring i bemanning av räddningstjänsten i Östra Göinge kommun” finns med på dagordningen vid nästa fullmäktigesammanträde och då ska beslutet att reducera styrkorna till 1+3 klubbas.
– Det här är ju ingen politisk fråga, det handlar om att vi behöver fler brandmän. Som det är nu har vi för få och då behöver vi gå ner till 1+3, säger kommunalrådet Patric Åberg (M).

Han säger att kommunen tillsammans med räddningstjänsten jobbar för högtryck för att rekrytera deltidsbrandmän och målet är att så snabbt som möjligt gå tillbaka till 1+4-bemanning.
– Så fort vi har rekryterat ska vi tillbaka till 1+4, det här ska vara högst tillfälligt.

Är det inte lite sent att inleda ett intensivt rekryteringsarbete nu?
– Man kan tycka att vi skulle ha påbörjat det tidigare, men tidigare har brandmännen lyckats fixa det. Nu har läget blivit akut och man fixar det inte längre om man inte blir fler. Så vi jobbar aktivt med det här, vi måste upp till 1+4 igen.

Dagens fråga

Har du drabbats av den senaste tidens tågkaos?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×