Miljöinspektören Daniel Rasmusson och miljöchefen Sven-Inge Svensson vill att beslutet överklagas.
Agne Nilsson (C) håller med Svensson.Foto: Arkiv
Christer Jönsson (M) fortsätter att stå på bolagets sida.Foto: Arkiv
AB Bröderna Hall fick Hässleholms kommuns miljöpris år 2008, för sin nya maskin som krossar berg till sand. Nu är kommunen inte lika nöjd. Foto: Arkiv

Jönsson (M) stoppar överklagan av täkter

HÄSSLEHOLM
AB Bröderna Hall fortsätter att orsaka oenighet i miljönämnden.
Efter att länsstyrelsen, mot kommunens vilja, gett Bröderna Hall tillstånd till den befintliga täkten i Angsholm samt en ny täkt i Vankiva vill miljöchefen överklaga – men det säger ordföranden Christer Jönsson (M) nej till.

Christer Jönsson (M) har tidigare utan förklaring lyft ut ärenden som handlat om Vankivaföretaget, vilket väckt frågor hos såväl miljökontorets personal som hos kollegorna i nämnden.
Nu fortsätter turerna efter att länsstyrelsen gett bolaget tillstånd till verksamhet i Vankiva och Angsholm.
Miljöchefen Sven-Inge Svensson anser att det är naturligt att överklaga tillståndet eftersom nämnden i ett yttrande sagt sig vara emot en ny täkt på Vankiva flygfält. Han pekar bland annat på att företaget enligt miljörapporterna under 2014, 2015 och 2016 bara tagit ut cirka hälften av vad de sagt sig behöva ur sina befintliga täkter. Ändå anser de att den nya täkten på Vankiva flygfält behövs.
– Jag anser inte att de redovisat behovet ordentligt, säger han.

Varför är det viktigt att överklaga?
– Vi pratar om hushållningsregeln. Naturgrus är en väldigt ändlig resurs som vi ska se till att använda bara där det verkligen behövs. Är det någonstans som sand verkligen behövs så är det ju i betongtillverkning, men inte till ballast och annat där man bara ska fylla ut. Mycket av Bröderna Halls material går till Finja Betong och det tycker vi är bra. Men vi undrar lite över mängden de säger behövs.
Svensson pekar på att bolaget lämnat in motsägelsefulla uppgifter kring hur stor andel av det uttagna materialet som faktiskt används till andra ändamål än torrbruk, det vill säga betong.

Detta nämns också i det förslag till överklagan som miljöinspektören tagit fram, men som Christer Jönsson (M) inte tagit del av.
I en mejlkonversation med miljöchefen skriver han först att han vill att frågan om ett överklagande ska tas till nämnden. När Svensson frågar om det innebär att han vill att miljönämnden ska överklaga de båda täkttillstånden skriver Jönsson ”Svaret är klart nej”.
Tidningen har förgäves sökt honom för en kommentar.

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson är av en annan åsikt och har för avsikt att agera. Under torsdagen skrev han därför på en begäran om att begära anstånd med överklagandet, som egentligen skulle varit inne senast den 20 juli. Innan dess har nämnden inget möte och därmed måste kommunen begära att få förlängd tid på sig.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×