”Vill du veta vem som vinner sjätte loppet på Kalmartravet idag”? Vid bommen på Hästveda marknad delgav kusarna varandra diverse stalltips. Sedan köptes och såldes de igen, någon av dem kanske rentav till Kalmar, fast inte för travändamål. Arkivbild: Olle Andersson
Ruth Wiman är med sin korgförsäljning något av en veteran på Hästveda. I alla år har hon varit med. Arkivbild: Olle Andersson
Roland Schallin och hans son är glada över 4 000 liter vatten i den uttorkade brunnen. Men deras oro är inte borta, vattennivån sjunker hela tiden. Arkivbild: Gugge Zelander
Glesa, uttorkade sädesfält brunbrända fodervallar och stora, tomma fläckar på betfälten – skadorna som torkan har orsakat i Skåne har kartlagts. Nästan inga betesdjur är ute. Arkivbild: Helene Nordgren
Försvarsminister Anders Björck överraskades av brandens omfattning. Här tillsammans med landshövding Sten Wickbom och försvarets informationssekreterare Kjell Göthe. Arkivbild: Olle Andersson
”Ovissheten har varit värst”, tycker Heidi Persson i Enön, här tillsammans med sonen Andreas. arkivbild: Olle Andersson
Solveig Isfelt är näringslivsansvarig i Hässleholms kommun. Hon passade på att göra reklam för kommunen på Hästveda marknad. Arkivbild: Åke Ljungberg
Det 430 meter långa vetebrödet räckte mer än väl. Arkivbild: Björn Nilsson

Nils Holgersson hade inte känt igen sig

Vattensituationen är mycket besvärlig på sina håll i våra bygder. Långvarig torka ställer till det för båda gårdar och hus.
En familj i Troedstorp har inte haft vatten senaste månaden, de har inte kunnat tvätta, diska eller gå på toaletten. ”Barnen fick till slut gå ut i skogen och kissa, eftersom vi inte vågade spola”, säger pappan i familjen.
Gatukontoret ryckte ut och fyllde 4000 liter vatten i brunnen, men man befarade att den skulle sina över natten. Och på morgonen var brunnen så gott som tom igen. En rejäl rotblöta är vad alla drabbade önskar sig.

Efter ett par dagar kommer en ny larmrapport, nu från LRF och länsstyrelsen som från flygplan inspekterat torkans Skåne.
Bilden visar glesa uttorkade sädesfält, brunbrända fodervallar och stora tomma fläckar på betfälten samt nästan inga betesdjur ute. ”Ännu värre än vi räknat med”, heter det om situationen. ”Nils Holgersson hade knappt känt igen sig, om han kommit på sin gåsrygg och sett landskapet denna sommar. Inget färggrant lapptäcke, bara en skiten filt”, skriver drastiskt Tomas Dixon.
Nu kräver LRF-Skåne ett omedelbart återinförande av det skördeskadeskydd som gällde till 1988 – annars hotas många skånska bönder av konkurs.

Åtskilliga nordostskåningar fanns nog på plats när nya Köpmannagatan i Åhus invigdes med pompa och ståt. Att 10000 personer fanns där var polisens uppskattning. Den nu enkelriktade gatan har livats upp med gatuserveringar, gatuförsäljning, gatumusik med mera.
I sin veteranbil anlände moderatpolitikern Thage Persson för att förrätta invigningen. Med en 430 meter lång vetelängd och med ett välrustat öltält tycktes festmakarna ha vunnit folkmassans hjärtan, skriver Abdul Hibombo.

Det annars så stillsamma Hästveda har åter genomgått sitt årliga förvandlingsnummer- blivit en tummelplats för försäljare och marknadsälskare!
Under Hästveda marknad byts den lugna atmosfären i det lilla samhället mot en myllrande, färggrann, doftrik, bullrig och festlig tillvaro. Försäljare av allt från älgkorv och lakritsband till skinnjackor och smycken samsas om utrymmet med spågummor och karuseller, skriver Lena Björk.
En som i hela 33 år, eller sedan starten omkring 1960, stått på marknaden och sålt sina hemmatillverkade korgar är Ruth Wiman med make från Skånes Fagerhult. Hon menar att marknaden är välordnad och har genom åren fått många fasta kunder. ”Hästmarknaden hade tyvärr minskat med hälften så många djur som föregående år, så smådjuren kom att dominera”, uppger nästa nummer av tidningen.
Vi kan inte bortse från en nyhet på marknaden – att kommunen är särskilt representerad för första gången! Solveig Isholt är näringslivsansvarig i kommunen och finns på plats för att informera om det geografiska läget och demonstrera en utställning som visar företagen i olika branscher.
I andra kommuner är företagen ofta underleverantörer till andra, men i Hässleholm har många av företagen helt egna produkter, påpekar Solveig Isholt stolt.

Den stora skogsbranden vid Hökön och Vakö myr, på gränsen mellan Skåne och Småland, har rasat under några dygn. Mängder med skog har bränts av. På det 15 kvadratkilometer stora området var 500 brandmän, 150 militärer och hemvärnsmän samt ett hundratal frivilliga sysselsatta med släckningen.
Fint besök fick man i ledningscentralen i Hökön av försvarsminister Anders Björck. Från en del fastigheter har familjer fått evakueras men småningom kunnat återvända till sina hem. Eftersläckningen beräknas dock ta lång tid. ”Ovissheten har varit värst”, säger Heidi Persson i Enön, här med sonen Andreas.

×