Gården Stenkeslycke utanför Hästveda förklaras inte som byggnadsminne. Men länsstyrelsen anser att gården har ett stort kulturhistoriskt värde. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv
Torsten Karlson gläntar på dörren till historien. Foto: Kristina Höjendal
I salongens finsoffa har Kristina Höjendal och Torsten Karlson slagit sig ned tillsammans med Elsa Cronfeldt, som är född på gården.Foto: Kristina Höjendal
I rummet längst in är inte bara golvet utan även väggarna försedda med skivor, för att likna sekelskifte vid inspelningen.Foto: Kristina Höjendal
Rofyllt rum. Hit har inga moderniteter hittat – förutom tv-teamet då, som var glada att finna den gamla miljön orörd.
Här spelades Hertha Odemans "I pjönaleken" in 1980-81. Foto: Kristina Höjendal
Kakelugnarna är många. Foto: Kristina Höjendal
Dörren är i original från 1765.
I gårdens hjärta finns köket, med en stor murad spis och hörnkolonn i ek. Foto: Kristina Höjendal
Ytterligare ett kök ligger i anslutning till en av husets lägenheter. Foto: Kristina Höjendal
Ett kliv fram till 1950-talet. Foto: Kristina Höjendal
Rum i fil. Foto: Kristina Höjendal
Från baksidans glasveranda har man vacker utsikt över ängar och sjö. Foto: Kristina Höjendal
Den fristående flygeln.
Från det nyare huset, byggt 1924, syns hästar beta på ängen – till stor glädje för Elsa Cronfeldt, som lärde sig rida i 60-årsåldern! – Jag hade alltid längtat efter det så då gick jag på Vinslövs ridskola och lärde mig, förklarar hon. Foto: Kristina Höjendal

Tiden har stannat i ett av traktens allra äldsta hus

HÄSTVEDA När porten till den rödfärgade 1700-talslängan öppnas vrider vi samtidigt tillbaka klockan minst 200 år i tiden.
Skorna trampar över farstuns grånade brädgolv, in i rummet som varit inspelningsplats för flera tv-filmer – just tack vare att Elsa och Sam Cronfelt med så varsam hand ömt vårdat sitt arv.

– Ett av de finaste och mest värdefulla objekten i hela kommunen! säger lokalhistorikern Torsten Karlson och insuper atmosfären.
Ögonen tar in kakelugnen från 1800-talet som pryder det ena hörnet. Blicken följer väggpanelen, kallad boasering, som liksom dörrarna är i original från då huset byggdes år 1765. Han nickar gillande.

Vi står på det täckta originalgolvet, som försetts med masonitskivor, målade för att se ut exakt som ett gammalt ådrat brädgolv inför inspelningen av Hertha Odemans ”I pjönaleken” 1980-81.
Elsa Cronfelt, som tillsammans med Sam hade besök av ett tv-team i två års tid, minns förberedelserna:
– Golven var tämligen nymålade men gamla brädgolv är knarriga och ojämna och kameran skulle gå på räls, så de lade upp stora masonitskivor och körde här med en golvmålningsmaskin, berättar hon.
Malmö-tv filmade och hade hittat Stenkeslycke tack vare att en av de anställda kom från Hästveda.
– Men det var ingen trevlig film precis. Det skedde två mord, säger Elsa Cronfelt med ett litet leende.

Ytterligare minst en annan film spelades in på gården, där det annars bedrivits skogsbruk genom alla år.
Till gården hör inte mindre än 370 tunnland , varav en del i sjön Tydingen.
I en sammanställning som gjorts av Hästveda hembygdsförening berättas om den dåvarande fastighetstaxeringslängden från omkring 1670, där ”Stenckeslycke” nämns.
Här fanns ”lott i Tydinge sjö till god nytta och husbehov, egen bokskog till 20 swijns ållon, ekskog i vången till sex dito, surskog av al och björk till täppe och bränne” och dessutom benämns ”mulbetet tämligen gott”.
– Arealen räknades ända in på 1800-talet i hur många svin som marken kunde föda. Man hade ollonsvin, alltså utegrisar som gick fritt i skogen, förklarar Torsten Karlson.

Stenkeslycke omtalades dock redan under sent 1400-tal. Gårdens dåvarande ägare Knud Skielmsen Gere var den som skänkte valvmålningarna som än i dag kan betraktas i Hästveda kyrka.
Gården har i dubbel bemärkelse varit skattebefriad, en så kallad frälsegård, först genom att den ägdes av prästerskapet och senare av adeln.
Här har bland annat bott en doktor och en riddare, en ryttmästare och en riksdagsman.

År 1923 inleddes dagens släkthistoria på gården.
Då köpte Elsa och Sam Cronfelts far Gustaf Wilhelm Cronfelt det praktfulla corps-de-logiet som uppförts år 1765 och som står kvar än idag, tillbyggt i båda ändar på 1800-talet.
Han flyttade hit innan han gifte sig med Annie Magnusson, återplanterade skogen som avverkats och uppförde en ny villa intill den stora äldre byggnaden – faktiskt på platsen där det tidigare hade legat ett bränneri.

Dessutom gav Gustaf Wilhelm mangårdsbyggnaden dagens pampiga entré med sina vita kraftiga kolonner. Där bodde dock familjen aldrig – istället flyttade de in i hans nybygge alldeles intill.

Mangårdsbyggnaden fungerade istället en tid som skollovskoloni. Under ett antal år fick stadsbarn leka av sig i Stenkeslyckes fridfulla miljö mellan gärsgårdar och sjö.
Under gårdens valmade tak bodde också flera privata hyresgäster. Längan delades nämligen upp i tre stycken lägenheter.
Rummen i fil utstrålar lugn. Från pardörrarna som leder ut till baksidans glasveranda skymtas Tydingesjöns ena vik. Över farstuns originaldörr släpper ett ovalt fönster, ett så kallat oxöga, in ljus.
En nött gammal trappa med brunt balusterräcke leder upp till vinden. Här är taket isolerat med packad lera och halm.
Det mesta är i original.
De knuttimrade väggarna har hållt i 250 år.
Här är Elsa och Sam Cronfeldt uppvuxna – och gården står kvar precis som för närmare 100 år sedan.
I det gamla välbekanta finns det trygga.

Stenkeslycke är inte för intet omnämnt i byggnadsvårdskommitténs förslag till byggnadsminnen i Hässleholms kommun år 1979. Alla förslag lades visserligen i skrivbordslådan av kommunen men i dag pågår ett arbete på privat initiativ för att få den unika gården skyddad.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×