Mera falska nyheter i rutan, SVT!

Man undrar om SVT kan sända ett program om vårt väder utan att koppla det till klimatförändringar. SVT Rapport sände den 13/6 ett inslag med påannonsen, hur det förändrade klimatet påverkar renskötseln. I inslaget fick man veta att kalvmärkningen vanligtvis sker på kalfjället veckan efter midsommar. Kalvmärkning var ett par veckor försenad i år och orsaken var enligt berättaren att det varit mycket snö i fjällen och som smält sent och att renarna därför inte vandrat upp till kalfjället.

SVT reportern påstod att den sena snön i år har med klimatförändringarna göra på så vis att den förväntande ökade nederbörden faller som mer snö i fjällen under vintern. Den djupare snön tar sedan längre tid på sig att smälta när våren/sommaren kommer trots högre förväntade temperaturer.
En helt annan berättelse får man om man lyssnar på P4 Norrbotten och en intervju med samen Kjell-Åke Pittja som säger att den sena snön beror på det kalla väder som varit. Han förklara också att det kalla vädret gjort att det inte finns några mygg nere i skogen och då finns det inget som driver renarna upp på kalfjället eftersom de har gott om mat nere i skogen. Vi får också veta att så här mycket snö så sent på året har det inte varit sen 1970-talet.

Den logiska förklaringen till att kalvmärkningen är sen i år beror på att det fallit mycket snö men framförallt för att värmen som skulle smälta snön är speciellt sen i år och faller under ovanliga väderhändelser eftersom det senast skedde 1970-talet.
Enligt en rapport gjord av SMHI, Snödjup i Sverige 1904/05 – 2013/14, ackumuleras snön under vintern i norra Norrland så att största snödjup vanligen nås i mitten/slutet av april, därefter smälter snön snabbt. I mitten av maj är vanligen snön borta men kan hänga kvar till början av juni.
Några förändringar över tid när det gäller snödjup visar inte heller rapporten för norra Norrland.

Att fjället varit kallt och snörikt under perioden april/maj i år bekräftas av data från SMHI, medeltemperaturen för Katterjåkk var en grad kallare än normalt. April/maj 2015 var också snörikt men med en temperatur som var normal för Katterjåkk enligt SMHI.
Under perioden april/maj i år minskade snödjupet från 184 till 145 cm medan det under samma period 2015 minskade från 195 till 90 cm.
Återigen är det visat att SVT presenterar ”Fake News” genom att bara berätta halva sanningen till den försenade kalvmärkning i år.

Man berättar om årets stora snömängder som resultat av förväntade nederbörd men inte att det varit extra kallt under den tid då snön skulle smälta vilket går på tvärs mot förväntade högre temperaturer. Det är dessutom klart att reportern blandar ihop väder och klimat vilket SVT gör kontinuerligt för att ge sken av klimatförändringar.

×