M oroas över hur landet håller på att dras isär

Vi moderater oroas över att Sverige är på väg att glida isär. När utanförskapet växer, när en barnfamilj kan få mer pengar av att leva på bidrag än av att gå till jobbet, när det finns skolor där inte ens hälften av niondeklassarna får godkänt, när bidrag riskerar att tränga ut välfärden och det finns områden där kriminella gäng styr – då måste utvecklingen brytas.

Moderaternas uppgift är därför att lösa Sveriges tre stora samhällsproblem: integrationen, svårigheterna för jobbskapande och otryggheten på gator och torg.
Utanförskapet och den bristande integrationen kan lösas med fokus på jobb. Därför behövs ett bidragstak – så att en familjs inkomst inte kan minska för att en i familjen börjar arbeta. De enkla jobben måste bli fler och det krävs integrationsplikt med krav på att ta del av svenska värderingar och att lära sig svenska språket. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda ska bort och i ett första steg halveras.

Sveriges ekonomi ska kunna växa. Då behöver en halv miljon jobb skapas till 2025. Därför vill vi göra den enklare och mer lönsamt att starta företag. Vi ska se till att vi inte är landet lagom i kunskap, utan att Sverige ska vara bäst. Och att jobba och anstränga sig ska löna sig. Vi vill därför sänka skatten för alla som jobbar. För vanliga yrkesgrupper innebär det nära 500 kronor mer i månaden i sänkt skatt.

Sveriges tredje stora problem är otryggheten på gator och torg. Var tredje kvinna är otrygg. Våldet från kriminella ökar. Och även i år strömmar det in anmälningar om sexuella övergrepp vid festivaler. Sverige måste sluta dalta med kriminella.
Då krävs betydligt fler poliser, höjda polislöner, ny polisledning och strängare straff.
Bland annat behöver en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, införas.
Och den som gör en polisanmälan ska tas på allvar – fler brott ska utredas och klaras upp.

Om ingenting görs åt de här problemen kan det snabbt gå utför.
Vi moderater tror på Sverige och vi tror på framtiden, men vi duckar inte för det som är svårt. Integrationen, jobbskapandet och otryggheten – det är problem vi vill lösa.

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×