Politikerna handfallna inför IS-hot

De senaste dagarna har det återigen rapporterats om att många jihadister/IS-krigare förväntas återvända till Sverige. Man varnar för att samhället inte är förberett och terrorforskaren Magnus Ranstorp säger att vi har vaknat för sent. För sent är en underdrift!

Redan år 2006 presenterades en utredning för regeringen och riksdagen angående möjligheten att införa nya regler för indraget medborgarskap. Anledningen var att polisen redan då rapporterade om cirka 1 000 krigsförbrytare som befann sig i landet samt att man ville komma åt problemen med människor som använt mutor för att få sitt medborgarskap eller ljugit om sin kriminella bakgrund.

I utredningen konstaterades det bland annat att omprövning av medborgarskap och möjlighet att återkalla medborgarskap redan införts av flera länder i Europa, bland annat Danmark, Finland och Nederländerna, Norge, Kanada, Storbritannien och Tyskland.
I december samma år skickade en representant från KD en skriftlig fråga till Justitieminister Beatrice Ask och frågade hur regeringen tänkte gå vidare med den information som framkom av utredningen man ställde sig också frågan om inte kriminella som har fått svenskt medborgarskap också ska kunna fråntas sitt medborgarskap.

I januari 2007 skickar Sanubi (FP) ett svar där man meddelade att ett införande av återkallelse av medborgarskap kräver en grundlagsändring och kan därför tidigast ske efter valet år 2010.
Nu tio år senare står vi med facit i hand och ser att ingenting har gjorts i detta ärende som har gett resultat över huvud taget. Således kan man dra slutsatsen av att oavsett om det sitter en borgerlig regering eller en rödgrön regering vid makten så fortsätter man ändå att ignorera problemen och varningssignalerna.
Sedan står man med mössan i hand och beklagar sig över att man varit naiva och nu är oförberedda på det som komma skall. Faktum är att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill förbjuda jihadister att återvända till Sverige. De förespråkar även att alla som begår brott och inte är svenska medborgare ska utvisas ur landet. Om man inte vill rösta på Sverigedemokraterna i nästa val så uppmanar jag folk att gå man ur huse och protestera mot att våra politiker inte gör det jobb som de är ditsatta för att göra.

Glöm inte att makten egentligen ska utgå från folket och att politikerna ska vara en förlängd arm av folkets vilja. Så länge vi i befolkningen accepterar situationen så kommer det inte att bli någon förändring!

×