Valfrihet bidrar till innovationskraft

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets närodlade politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Något som också ska avspeglas i möjligheterna till att få fritt välja vårdgivare inom sjukvården.

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. För oss är det positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med och utvecklar välfärden.
Oavsett vem som utför den offentligt finansierade välfärden måste berörda individers behov och valfrihet stå i centrum. Genom den dynamik som många olika utförare skapar kan såväl offentligt som ideellt och privat drivna verksamheter utvecklas och bidra till att skapa ökad innovation, effektivitet och kvalitet.

Något som skapar en ännu bättre vård för våra patienter och ger de möjligheten att själva kunna välja utförare utifrån sina egna behov och önskemål. Detta skapar också en mer attraktiv arbetsmarknad med fler karriärvägar och arbetsgivare att välja på, vilket förbättrar förutsättningarna för medarbetare att utvecklas.
Tyvärr har vi den senaste tiden sett återkommande exempel på hur S och MP regeringen försöker förhindra valfriheten. Ett exempel är genom att driva igenom den så kallade Reepalu-utredningen och införa ett vinsttak för privata aktörer inom bland annat sjukvården. Även det rödgröna styret i Region Skåne har gång på gång agerat för att försämra valfriheten för skåningen. Exempelvis genom att ta bort vårdvalet för multimodal smärtbehandling och återföra ryggkirurgin i Ängelholm till egen regi.

Därför är det en självklarhet för oss som Centerpartister att värna människors rätt till valfrihet. Det är kvaliteten som ska vara det viktigaste inom välfärden, inte vilken ägandeform den som bedriver vården har. I Skåne drivs 17 av de 20 bästa vårdcentralerna i privat regi, som präglas av god kvalitet och bra bemötande gentemot patienten.

Centerpartiet vill inte flytta viktiga beslut från medborgarna till politiken, allt ska börja hos dig! Endast så kan vi få en närmare vård i hela Skåne.

Ingrid Karlsson (C)

×