Fjällkyla ackumulatorn är hela 2500 kubikmeter. Vissa dagar full med vatten andra töms den för att kyla. 8 8Foto: Hanna Dockson
Underhållschef Mats Bärring och anläggningsansvarig Matilda Lindroth är glada över att tanken är på plats.
Maskinerna som kyler ner vattnet är stora. De kontrolleras dagligen.

Jättetank skapar AC till Västra hamnen

Malmö I maj sattes den i bruk. Fjällkyla ackumulatorn som är fem våningar hög och 2500 kubikmeter. Det är tack vare den som stora delar av Västra hamnen kan hållas kall.

Anläggningen ligger intill Turning Torso och med sina 2 500 kubikmeter är det svårt att missa den.
Det är alltså den och en annan tank, som även den är placerad i Västra hamnen, som kyler ner lokaler och kontor som ligger i det berörda området.

Tanken antingen laddas eller laddas ut med kallt vatten beroende på vad nätet efterfrågar. Vattnet kyls under vår och sommar av maskiner som finns inne i anläggningen.
Under vinterhalvåret är det däremot tänkt att tanken ska ta vatten direkt från havet som redan är kallt. När det finns ett behov att kyla ner kontor eller lokaler töms tanken, som exempelvis en varm sommardag, och om det inte behövs sparas vattnet i tanken.
Det kalla vattnet fördelas ut över Västra hamnen via ett nedgrävt nät. På det viset når vattnet snabbt kontor och lokaler, som inte vill ha en kylarmaskin på eller i byggnaden.

– Det är inte enda sättet att få ut kallt vatten, men det är det smartaste. Framförallt är det framtid att samla all produktion på ett ställe. På så vis kan tomma ytor hos kontor och lokaler i det berörda området nyttjas till annat, istället för att behöva ta upp plats för att förvara en maskin.
– Framförallt behöver inte fastighetsskötaren tänka på underhållet, det sköter vi, säger Mats Bärring, underhållschef.

I och med tankens storlek så har E.ON möjlighet att bygga effektivare maskiner som förbrukar mindre el.
– Det är inte så många som vet att tanken är så viktigt som den är, säger Matilda Lindroth, anläggningsansvarig.
Anläggningen har funnits invid Turning Torso sedan Bo01 byggdes, men själva fjällkylatanken började byggas först i år.
– Det har resonerats mycket om vi skulle ha en tank eller flera maskiner. Efter att i maj ha satt denna i bruk har vi insett att tanken gör så att nätet blir mer stabilt och mer driftsäkert för alla kunder som är påkopplade.
– Vi slipper installera flera maskiner, säger Matilda Lindroth.

Även om tanken är hög som ett femvåningshus, hade personalen gärna sett att den hade varit högre.
– Poängen med det är att det hade fungerat ännu lite bättre, men vi stoppades av bygglov och detaljplan, säger Mats Bärring.
Trots önskemålen gläds de över att den är på plats.
– Sommaren har blivit väldigt mycket lättare för vår driftsorganisation, för dem som håller koll på vilka maskiner som behöver startas och stoppas.
– De har fått en enklare vardag, säger Matilda Lindroth.

×