Kommunen kan bli stämd

Hässleholm Drygt 1,5 miljoner kronor. Så mycket vill ett företag stämma kommunen på. Enligt företaget handlar det om ett avtalsbrott från kommunens sida.

I ett utkast till stämningsansökan, som företaget skickat till kommunen via sitt juridiska ombud, hävdar företaget att kommunen på felaktiga grunder har sagt upp ett kontrakt om trygghetslarm.

Avtalet ska ha ingåtts mellan kommunen och företaget i början av året. Tanken var att företagetskulle ta emot och förmedla kommunens trygghetslarm via sin egen larmcentral.
I april skickade dock kommunen en hävningsförklaring till företaget.
Kommunen menade att företaget lämnat felaktiga uppgifter. Enligt kommunen ska företaget ha saknat licens från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som krävs för att få använda kommunikationssystemet Rakel.

Företaget däremot hävdar att man har rätt att använda kommunikationssystemet, och därför har kommunen felaktigt brutit avtalet.
Företaget vill ha 1 570 000 kronor i ersättning för avtalsbrott utbetalt inom två veckor.
I annat fall hotar man med rättsliga åtgärder, enligt det juridiska ombudet.

×