Magnarpskolonins öde är ännu inte bestämt. Tekniska nämnden vill ha in synpunkter från de politiska partierna innan man tar ställning till kolonins öde. Foto: Stefan Sandström/(Arkiv

En miljonrenovering eller en försäljning?

Hässleholm Åter är Magnarpskolonins öde uppe på politikernas bord.
En försäljning av kolonin eller en upprustning för 1,5 miljoner. Det är alternativen.

Det är tekniska nämndens arbetsutskott, som sammanträder nästa vecka, som har Magnarpskolonin på agendan.

Ett av två alternativ är att låta exploateringschefen ta fram handlingar för att kunna sälja kolonifastigheten i Vejbystrand.
Det andra är att begära 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att kunna rusta upp och renovera kolonibyggnaden.
Enligt handläggaren på tekniska förvaltningen har behovet och intresset att använda kolonin minskat, samtidigt som fastighetens skick och status försämrats. Kolonin är i sådant dåligt skick att det inte längre är tillåtet att använda den för övernattningar.

En orsak till att Magnarp används allt mindre är naturligtvis förvaltningarnas dåliga ekonomi och krav på besparingar. Fritidsförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning och omsorgsförvaltning har helt enkelt inte pengar nog för att satsa på verksamheter i Magnarp.
Enligt fritidschef Stefan Larsson har barn- och utbildningsförvaltningen använt kolonin ett 20-tal gånger per år de senaste åren.

Fritidsförvaltningen har utnyttjat den för sommarkoloni fram till 2016 och under samma år var omsorgsförvaltningen där fyra gånger och vid sju tillfällen utnyttjades den av olika föreningar.
Men från 2017 kan kolonin inte länge användas för verksamheter med övernattning på grund av renoveringsbehovet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt att deras behov av kolonin minskar under kommande år, på grund av den kärva ekonomiska situationen.
Hässleholms fritid ser inget behov av Magnarpskoloni mer än för sommarverksamheten, enligt Stefan Larsson. Men det förutsätter ändå en viss renovering av toaletter, duschar samt en handikappanpassning.

Alternativet att låta renovera för 1,5 miljoner är bara kortsiktigt. Fastigheten är mer eller mindre uttjänt och kräver investeringar på flera miljoner för att åter bli en fulländad anläggning, skriver tekniska förvaltningen.
En försäljning skulle ge en besparing av fastighetsdriften på cirka 220 000 kronor per år, förutom en bra slant till kommunen, enligt förvaltningen.

Dagens fråga

Tycker du att kräftor är gott?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×