Fritidschef tar tjänsteledigt

Hässleholm Stefan Larsson (M), som är ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti, begär tjänstledigt från sin tjänst som förvaltningschef under resten av mandatperioden.

– Stefan Larsson kommer att anhålla om tjänstledighet från sin tjänst som förvaltningschef under den period som han har uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Anledningen är att ingen av oss vill riskera att någon intressekonflikt uppstår, berättar kommunchef Bengt-Arne Persson.
Stefan Larsson kommer under sin tjänstledighet från förvaltningschefstjänsten att arbeta på kommunledningskontoret med utredningar och kommunövergripande projekt.
Fritidsnämndens presidium fick under torsdagen information om förändringen och ställer sig positiva till förslaget om tjänstledighet och en tidsbegränsad anställning på kommunledningskontoret. Det har även förts en dialog med kommunalråden Pär Palmgren (M) och Robin Gustavsson (KD) samt oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Kommunchefen kommer att skriva fram ett ärende i frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott när den formella ansökan om tjänstledighet lämnats in. Kommunchefen har också fått i uppdrag att återkomma med förslag på tillförordnad förvaltningschef under Stefan Larssons tjänstledighet.

Dagens fråga

Har du åkt mycket tåg i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×