Goda förutsättningar för en stabil grundvattennivå är inte stora mängder regn på kort tid utan en längre period med måttligt regn. På bilden syns ett antal blöta personer i anslutning till Helgeåfestivalen, som avslutades förra veckan. Arkivbild/Jörgen Johansson

Grundvattnet på bra nivå

osby/östra göinge Grundvattennivåerna i både Osbys och Östra Göinges kommunala brunnar är på bra nivåer.
Så tycks även vara fallet med de privata brunnarna.

Runt om i landet har grundvattennivån varit ett problem tidigare i år på grund av mindre mängder regn och snö än normalt.
Men när det kommer till Osby kommuns grundvattennivån ser det i stort sett bra ut. Det finns dock begränsningar i de kommunala brunnarna Killeberg och Lönsboda.
– Men vi har fortfarande inga problem där. Och i Hökön och Visseltofta finns det gott om vatten, säger Lars Svensson, verksamhetschef för produktion på Skåne Blekinge vattentjänst, Sbvt.

I Lönsboda tas dricksvatten från en gammal sjöbotten, som är en begränsad källa. Det finns även en annan brunn i ett industriområde som står för runt 20 procent av vattnet.
– Problemet är att den är förorenad med trikloretylen, säger Lars Svensson.
Det är ett avfettningsmedel som 1993 förbjöds i konsumentprodukter och vars användning kraftigt begränsades 1996.
Gamla miljösynder är ett stort bekymmer än idag.
– Därför har vi fått bygga en anläggning som filtrerar med kolfilter och den har sina begränsningar, man kan inte köra hur mycket vatten som helst genom den.

Killebergs fyra så kallade grundvattenborror, genom vilka vattnet tas upp, är två gamla och två nya.
– De gamla är väldigt gamla och de måste vi nu renovera.
Järnpartiklar som tätar igen hålrummen genom vilka vattnet rinner kan också bli ett problem.
Det kan avhjälpas genom tillförsel av syra men förr eller senare måste man borra nytt.

Även i Östra Göinge, där arbetet med stugområde Kollansvik tidigare sänkt nivån, ligger grundvattnet i de kommunala brunnarna på en bra nivå.

Vad beror den stabila nivån på?
– Vi har ganska rejäla marginaler. Det kan gå veckor med läckor och då måste vi ha en överkapacitet, säger Lars Svensson.
När det kommer till de privata brunnarna i kommunerna kan bristen på rapporter om sinande brunnar vara ett gott tecken.
I Östra Göinge får Sbvt inga rapporter om problem med grundvattennivån. Och även i Osby tycks läget också vara lugnt.
– De har väl fyllts på av de här regnen som varit under juli. Så just nu får vi inga frågor om privata brunnar men det var värre tidigare. Runt midsommar var det folk med grävda brunnar som ringde.

Vad är bra förutsättningar för en stabil grundvattennivå?
– Att det regnar lite grann under lång tid. Skyfall är inget bra, de rinner bara rätt ut i sjöar och bäckar. Det bildas inget grundvatten av sådant häftigt regn. När marken är snustorr tar den inte emot något vatten utan då rinner nästan allt vatten bort från ytan.
Grunden för en stabil grundvattennivå läggs långt innan sommarens inträde.
– Den stora grundvattenbildningen sker på hösten när träden inte växer längre och framförallt på vintern med snösmältning. På sommaren är det i princip ett nollsummespel, säger Lars Svensson.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Tycker du att kräftor är gott?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×