Klimatforskarna är inga fuskare och amatörer

När man läser Göran Anderssons och Ernst Herslows inlägg i klimatdebatten kan man få intrycket av att den stora del av världens ledande klimatforskare, som varnar för klimathotet antingen är fuskare eller amatörer, som inte förstår bättre. Man påstår att samtliga klimatmodeller är helt misslyckade och att det har varit varmare förr och därför är alla förändringar vi ser nu helt naturliga och har ingenting att göra med människans aktiviteter. Därigenom blir vi lurade att vidta helt onödiga åtgärder, som avsevärt inverkar på vår livskvalitet.

När det gäller klimatmodellerna, så stämmer dessa väl med verkligheten över längre perioder, men klarar ännu inte av att förutse korta störningar i tidsintervall av storleken ett decennium. Med så många parametrar som det här handlar om, så är detta helt normalt för en modell.

Angående att det har varit varmare förr, så är det helt korrekt, men när herrarna ovan skriver detta, får man känslan av att de tror att klimatforskare missat detta välkända faktum och bara kollat vad som hänt de senaste 50 åren. Så är det naturligtvis inte! Resultaten baseras på mätningar över mer än 1 miljon år, men naturligtvis är noggrannheten i värdena för de senaste 50 åren betydligt bättre än de äldre. Dessa mätningar visar till exempel att halten av koldioxid, metan och kväveoxid för närvarande är den högsta på 800 000 år.

När man läser de utförliga rapporterna från IPCC (den stora grupp av ledande forskare som bevakar klimatet på uppdrag av FN) så får man en lite mera objektiv beskrivning av forskningsresultaten än de man normalt ser i klimatdebatten här i NSK. Gå gärna in på http://www.ipcc.ch/index.htm, där man kan läsa de utförliga rapporterna.
Där finns även sammanfattningar för de som inte orkar sätta sig in i alla de detaljer, som är nödvändiga för att ett vetenskapligt arbete ska ha den kvalitet som krävs för att bli godkänt för publicering. Till skillnad från det man kan läsa i klimatdebatten i vår tidning, redovisas här vad man har mätt, hur man har mätt, osäkerheten i mätningarna och osäkerheten i slutsatserna. När det gäller osäkerheten i slutsatserna, så varierar de från stora till mycket små. Det är dock
många slutsatser med mycket liten osäkerhet, som visar att vi är på väg mot en bestående temperaturökning om inget görs tämligen omgående och även om något görs redan nu kommer det ändå att ta mellan 100 och 200 år innan trenden bryts. Det är kanske på sin plats att förtydliga att det finns mer än slutsatsen ”det blir varmare”. Modellerna ger slutsatser om en mängd olika händelser, som havens och luftens temperaturer, vindar, glaciärers utbredning, havsströmmar millimeter

För att vetenskapliga dokument skall bli godkända för publicering krävs att man redovisar både vad som stämmer med teserna och vad som talar emot. Detta görs i IPCCs dokument och om man som kritiker bara plockar ut de delar som talar emot kan man naturligtvis, utan att därmed ljuga, hävda att det finns något som inte stämmer.
De vetenskapliga dokumenten är dock avsedda att bedömas i sin helhet och när det gäller resultaten från IPCC, så blir helhetsbedömningen helt klart i favör för att det finns ett klimathot.

Även om klimatmodeller är betydligt svårare att ta fram än de flesta andra modeller av verkligheten, så har i stort sett alla sådana modeller delar där modellen inte klarar av att beskriva verkligheten helt korrekt.
Dessa avvikelser redovisas i respektive vetenskapliga dokument för dessa modeller.
Ändå används de med stor framgång i dagens samhälle inom många områden, som till exempel ekonomi, försäkring, fysik millimeter.
Om man skulle vänta med att använda en modell tills den var helt utan avvikelser, så skulle den aldrig komma till användning och alla fördelarna därmed stå outnyttjade.

När det gäller klimatmodellen så anser jag att riskerna med att inte använda denna är alldeles för stora, jämfört med de umbäranden det skulle innebära att följa den. Problemet med att få full acceptans för detta är att umbäranden kommer nu, medan det som modellen visar kommer smygande och inte uppnår full effekt på många år ännu. I sådana fall är det tyvärr mycket svårt att övertyga makthavare om det finns den lilla minsta osäkerhet i modellen. Tyvärr är Trump en av dessa, men glädjande nog verkar det som att detta inte påverkat de övriga makthavarnas inställning.

Dagens fråga

Spelar du på tips och trav regelbundet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×