Ett av de elva träden som parkförvaltaren vill ta bort är en lind, med bubbel topp och en allvarlig stamskada. Tas bort också för att gynna blodbokbeståndet med ljusinsläpp till marken.Foto: Hans Bryngelson
En oxel med gles krona beroende på ålderdomssvaghet som har uppnått sin slutålder, Tas bort för att gynna ekar intill, enligt parkförvaltaren. Foto: Hans Bryngelson
”En bok som står inklämd mellan större bokar, Tas bort för att gynna dessa”, enligt marklovsansökan. Foto: Hans Bryngelson
Karta med markerade träd (gula ringar). Finjagatan i nederkant och Vankivavägen till höger.

Elva träd ska bort från Officersparken

hässleholm Elva träd i Officersparken måste tas bort.
Det skriver parkförvaltare Gunnar Swärdh i en marklovsansökan. Flera träd är i mycket dåligt skick.

I bilagan till marklovsansökan, gällande trädfällning av elva träd, skriver parkförvaltaren att delar av parken är så tätt bevuxen med träd att de börjar må dåligt.

Marken i parken är på vissa ställen så beskuggad att den i det närmaste är steril och i avsaknad av biologisk aktivitet, skriver Gunnar Swärdh vidare och har för att vara tydlig skickat flera fotografier med sin bilaga.
Främsta anledningen till att ta bort vissa träd är det unika bestånd av blodbokar som behöver exponeras. Men också flera andra träd behöver plats att utvecklas.

Flera av träden har potential att bli över 100 år, om de får bättre plats, konstaterar Swärdh.
De elva träd som han vill ta bort är träd som står i utkanten av parken mot Vankivavägen och mot Finjagatan. Dessa har enligt parkförvaltaren ingen utvecklingspotential och är i flera fall i dåligt skick.

Att ta bort de elva föreslagna träden påverkar inte parkens kulturella värde, menar han och anser ockaså att den stora mängden träd och sterila marken har gjort att parkkänslan försvunnit och tappat sin funktion som social samlingsplats.
De elva träd som han vill ta bort är fem lindar, två björkar, två bokträd och två oxelträd. Träden står i utkanten av parkens södra och östra del, alldeles i närheten av Vankivavägen och Finjagatan.

De träd som finns på området som ska bebyggas av Jacob Karlssons K-Fastigheter är inte berörda.
Dessa träd har Jacob Karlsson uttryckligen sagt sig vilja spara. Dessa ska bara behöva beskäras av en arborist under byggperioden.

Dagens fråga

Har du åkt mycket tåg i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×