Sjukhuskyrkan

Läste för en tid sedan i Norra Skåne att det saknas pengar till sjukhuskyrkans präster nattetid inom sjukvården. Kyrkan saknar pengar till avtalet

med regionen. Enl artikeln ska verksamheten nattetid ersättas med undersköterskor. Jag är mycket imponerad av det arbete som våra undersköterskor utför. Men betänk att sjukhuskyrkan anlitas av personer som oftast är mycket svårt sjuka och i en del fall befinner sig i livets slutskede. Av erfarenhet vet jag att bemanningen nattetid inte är lika hög som dagtid, vilket många gånger innebär för undersköterskorna att de inte har tiden för alla. Att då vara tillgänglig för svårt sjuka, som kanske behöver tala om ex meningen med livet, livet jag har haft och ångesten över vad som kommer att hända kan upplevas som stressande för personalen. Dessa situationer kräver både tid , vana att lyssna och kunskap om frågeställningarna. Det är här jag menar att prästerna inom sjukhuskyrkan behövs. Obs att jag inte på något sätt underskattar undersköterskor men finns tiden för dem?

Vi socialdemokrater inom svenska kyrkan i Hässleholm vill stärka sjukhuskyrkan så att verksamheten kan få fortsätta på det fina sätt som det görs idag.

Gunilla Jannerstig S

Kandidat i kyrkovalet

×