Psykchefen värd ett stort tack

En stor eloge till verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin Kristianstad Peter Södergren, för att du går ut och svarar i tidningen och tar ditt ansvar och svarar på Fias vädjan om hjälp och ber henne att ta kontakta dej om hennes upplevelse så att du kan utreda vad som hänt.
Annars kan fel och brister inte rättas till!

Har själv en dotter som åkt in och ut på psyk i ett par år nu och vet vad det handlar om. Samtidigt måste jag säja att min dotter har fått mycket bra hjälp och stöd i sin sjukdom.
Utom hennes första vård på psykakuten som varade i cirka två månader, där det brast i mångt och mycket och jag och hennes man stod handfallna och inte visste hur det är att ha en psykiskt sjuk dotter och fru som behövde akut vård. Detta kunde också slutat med ett självmord!
Som anhörig måste man ligga på och kräva att det måste fungera annars orkar vi anhöriga inte med. Men det är långt ifrån alla som har anhöriga som orkar ligga på. För man är i chock över att se sin anhörig psykiskt sjuk.
För ett par år sedan fick en väninna till mej stöd och hjälp av Peter Södergren då vården fallerat totalt med hennes son som också ville avsluta sitt liv.
Den svenska psykvården är under all kritik, men då är det inte vården i säj som är orsak till brister och fel utan politiken som sparar och sparar så att det nästan är omöjligt för dessa stackare att bedriva bra vård.
Vi har idag mer och mer psykisk ohälsa i befolkningen och det börjar det långt ner i åldrarna. Det är en farlig trend som ökar och då måste det fungera inom psykvården så att alla får hjälp i tid så att självmorden minskar markant, ja till nollnivå!
Så i besparingarnas tider är det dom svagaste som får ta smällen och till och med dö utan att få hjälp i tid!!
Förfärligt och alldeles onödigt!

×