Terrorismens rötter
I ledaren 19/8 berör Lars J Eriksson terrorattentatens bakgrund. Det som benämns islamism och att attentaten oftast genomförs av människor, som har växt upp i eller har anknytning i muslimländer.
Det är rätt spår och bör anges med sitt rätta namn. Islams maktanspråk över människors liv och samveten ligger bakom. Den historiske Muhammed var själv en härsklysten krigare, i synnerhet de tio sista åren av hans liv. Hans uttalanden, som nedtecknades av hans förtrogna i huvudsak efter hans livstid, de s.k. haditherna, har senare, på 800-talet, sammanställts till Koranen. Många koranverser, exmpelvis Sura 9:5 och 5:37, innehåller uppmaning till våld och till att döda dem, som är otrogna mot Islam, särskilt de som konverterat från Islam till annan religion. I synnerhet de som blivit kristna torde vara mest utsatta. I Sura 9:5 står: ”döda månggudadyrkarna, varhelst ni finner dem”. Därmed avses kristna, som dyrkar en treenig Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Han är dock endast en Gud i en enda gudom. Alltså ett rent missförstånd. 
Men terroristernas taktik syns besinningslös, troligen har de hört eller läst något om jihad och tillämpar det urskillningslöst i hopp om att Allah ska efter döden föra dem till paradiset – vilket i verkligheten blir raka motsatsen.
Det bästa motgiftet mot radikalisering är undervisning i kristen tro och etik. Man undrar om konstruktörerna för skolundervisningen i den så kallade objektiva religionsundervisningen fått sig en tankeställare efter alla terrordåd med muslimsk inblandning. Slopandet av kristendom, som ämne i skolan torde ha medverkat till att cirka 300 ungdomar från Sverige åkt till mellanöstern för att strida för IS.
Ökad grov brottslighet över huvud taget och terrorhandlingar i synnerhet, som nu tycks ha nått en för rättsväsendet okontrollerbar nivå, är en frukt av avkristningen, som har börjat i skolundervisningen.
Assar Björkvald

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×