Angrepp på mannen som kan allt

Skribenten Börje Hofvander är ofin nog att angripa Ronny Larsson i Kvistalånga i en insändare, sedan denne kritiserat Hässlehems direktör för en utsvävning i samband med en konferens. På skattebetalarnas bekostnad hade man i samband med en middag avnjutit vin till maten.  
Att Ronny Larsson inte känner till eller bryr sig om att Hässlehem är ett aktiebolag som lyder under egen lagstiftning och inte är en del i den kommunala förvaltningsorganisationen kan man bortse ifrån. Finns en chans att angripa ett uppseendeväckande slöseri med skattemedel ska man ta den, antingen det är sant eller falskt. Bara man kan smutskasta sådana som direktören i det kommunägda bostadsföretaget Hässlehem. Han är ju ändå direktör! 

Annars verkar denne flitige insändarskribent ha kunskap om allt, inte bara det mesta. Inget är för stort eller för litet att granska och kritisera. Ronny Larsson tycks ha en kunskap och insikt som ingen annan. Han kan, till exempel, allt om journalistik, vilket framgått av en tidigare insändare. Han kulle bli en utmärkt chefredaktör och ansvarig utgivare om någon ville anlita honom. Han skulle kunna leda en utbildning för alla i tidningsbranschen. 

För några veckor sedan kunde man läsa i Norra Skåne att Ronny Larsson med flera planerade att bilda ett nytt parti. Med Ronny Larsson som talesperson behövs inte fler i ansvarig ställning. Larsson kan ju allt och har åsikter om allt. Det finns inte en politiker eller tjänsteman i Hässleholms kommun som kommer undan. Alla är korrupta och alla tar tillvara sina egna intressen före allt annat. Ingen är kunnig, hederlig eller oegennyttig. Anledningen till att engagera sig politiskt är att tillskansa sig arvoden, så höga som möjligt. 
Med en sådan person i spetsen för ett politiskt parti i Hässleholms kommun behövs inte fler. Lyssna på Ronny Larsson, ta del av hans kunskap och erfarenheter. Ge honom en särskild upphöjd plats, sätt honom på en piedestal, det förtjänar han. 

Dagens fråga

Spelar du på tips och trav regelbundet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×