Redskap för förtryck
Är burkini är en del av förtryckt? Är det inte förtryck att kräva att alla ska delta i simundervisning i kläder av viss godkänd modell. Då är det kanske dags att införa en hen skoluniform också så likformigheten blir total. Kan vem som helst låna dessa badkläder eller måsta man bevisa att man är muslim. Finns det även badkläder av godkänd modell att låna, för dem som behöver, om det är av ekonomiska skäl de inte kan köpa egna burkinin.
Bör kommunen ansöka om medel från majblommekommittén för inköp av idrottsutrustning, skridskor, fotbollsskor med mera, för olika sorters aktiviteter så att alla kan delta på lika villkor och få ett bra betyg.
Vad är förtryck. Tycker barnen själva att de är förtryckta eller är det andra personer som anser sig veta vad andra människor känner sig förtryckta av.

×