Slöja och burkini–ej vanliga kläder

Sluta betrakta slöja och burkini som vanliga klädesplagg
Aningslösheten rörande religionen islam är utbredd i Sverige. På något annat sätt går det inte att tolka de reaktioner som följer på det successiva införandet av islams regelverk, som anses emanera från ”Gud”.

Slöja och burkini, är de att betrakta som vanliga klädesplagg? Det menar en del att de är, varefter man kritiklöst och godtroget ser på när jämställdheten backas tillbaka tusentals år.
Kvinnor och flickor väljer inte slöja och burkini i ett samhälleligt vakuum. De lever i stället i en miljö där slöjan och burkinin ses som krav. Islam föds man in i och kan i princip inte lämna.

Internaliseringen, det vill säga införlivandet av värderingar och regler, är mycket stark i islam. Likaså grupptrycket. Då är det svårt att vägra men lätt att säga att man själv och av fri vilja valt slöjan och burkinin.
Å andra sidan brukar lättnaden vara enorm hos de kvinnor som trotsat reglerna och trätt in i moderniteten.

Slöjan och burkinin är ideologiska klädesplagg. Det finns avsikter med dem. Islam är en väldigt sexualfixerad religion, där en naturlig samvaro mellan könen uteblir.
Slöjdebatten har ensidigt pekat ut kvinnan som förtryckt i islam, medan mannen (utanför familjen) sällan uppmärksammas. Men det är till alla främmande män slöjan (och burkinin) riktar sig.
Slöjan (och burkinin) är en signal till männen att hålla sig på mattan, det vill säga de kvinnor som bär slöja följer en uråldrig religiös norm där de förväntar sig att främmande män är offer för sin drift, sin sexualitet.

Det här sociala spelet har alltså två parter, inte enbart en. Tvånget att bära slöja (och burkini) gör att den kränkta kvinnan i sin tur kränker alla de främmande män hon möter. En totalt absurd situation uppstår.
Det här sociala spelet märks inte så mycket i muslimska länder, men i ett sekulariserat och medvetet samhälle som det svenska blir det obehagligt och frånstötande.

Självklart är det varje kvinnas och flickas rätt att bära slöja och burkini. Men i stället för att enbart framhålla denna rätt, bör även kontexten framhållas, exempelvis religiöst motiverade krav från omgivningen, grupptryck med mera.
Det måste dessutom framhållas att slöjan (och burkinin) kränker oss män som inte själva valt att delta i detta absurda sociala och religiösa spel. Och framför allt: sluta betrakta slöjan (och burkinin) som vanliga klädesplagg. Det har de aldrig varit.
Ulf Löfgren

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×