Tidsresan, av Peter Goes.

Boktips

Tidsresan
Peter Goes
Alfabeta

Tidsresan, historien från Big Bang till idag, lyder titeln på denna stora faktabok med både teckningar och en massa olika fakta. Här kan du läsa om dinosaurierna och varför de försvann, om tvåflodslandet Mesopotamien och var det ligger idag och om det gamla Grekland och krigen som utkämpades där. Vi flyttar oss fram genom olika århundraden, det berättas exempelvis om kompositörerna Mozart, Back och Vivaldi som levde på 1700-talet, om händelserna kring de bägge världskrigen och fram till tiden efter millennieskiftet med 2010-talets jordbävningar, naturkatastrofer och flyktingvågor. Boken passar barn som går i skolan och är nyfiken på historia och nutid.

×