I Hässlheolms kommun var det många som oroades, sedan Trafikverket gjorde två studier av höghastighetsbanans dragning. I det västliga alternativet gjorde banan intrång på Hovdalaområdet. Arkivbild
Lennart Andersson, chef för Trafikverket syd, anser inte att Hovdaladragningen är bra. Arkivbild

Hovdala räddas från höghastighetsbanan

Hässleholm Dragningen av den planerade höghastighetsbanan genom Hovdalaområdet är inte aktuell. Det västliga alternativet utesluts av Trafikverket.

Trafikverket har tittat på ett östligt och ett västligt läge och nu menar Lennart Andersson, chef för Trafikverket syd att det västliga inte är acceptabelt.
– Nej, det är inte bra, kommenterar han.

I torsdags presenterade Trafikverket sitt förslag till nationella trafikplan ram till 2029.
Där finns höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm med. Den ska börja byggas senaste 2029.
Höghastighetsbanan är knuten till Sverigeförhandlingen där Hässleholms kommun har förbundit sig att bygga bostäder och olika kringanläggningar till den nya stambanan.
– Det är i stort sett säkert att vi får ett positivt besked av riksdagen till projektet i vår. Det ger signalen till att vi kan påbörja planeringen av det stora projektet. Det är många bitar som ska falla på plats. Arbetet kommer att påbörjas till våren när riksdagen har tagit beslutet, säger Lennart Andersson.

Den första pusselbiten som ska på plats är lokaliseringen av banan.
– Vi börjar med en lokaliseringsutredning där alla berörda kommuner kommer att involveras. Vi måste ta reda på hur vi ska komma in och ut i Hässleholm med höghastighetstågen. I det ingår att komma fram till en placering av stationen, förklarar Lennart Andersson.
Hässleholms kommun ser helst att höghastighetstågen stannar centralt, men det kan bli så att en ny station måste byggas på en annan plats.
– Vi vet heller inte om den nya banan ska gå parallellt med den befintliga stambanan, eller i en annan dragning. I arbetet ingår även att studera om banan ska gå över högbroar, eller på marken. Vi vet inget om detta nu, kommenterar Lennart Andersson.
När det gäller Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm finns inget med i planen om dubbelspår, som Region Skåne och de berörda kommunerna vill ha.
– Vi håller på att förbereda arbetet med att bygga ett förlängningsspår mellan Kristianstad och Karpalund så att tågen kan mötas på den sträckan. Det betyder att fler tåg kan köra på banan mot i dag. Det är extra kinkigt, eftersom Kristianstad är en säckstation, säger Lennart Andersson.

Även sträckan Hässleholm-Helsingborg kommer att förstärkas med mötesplatser, så att trafiken ska kunna flyta smidigare och med fler Pågatåg.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×