Hovrätten i Malmö är platsen för förhandlingarna. foto: arkiv/Anders Isberg

Åklagaren har inga nya bevis att tillföra

Kristianstad Åklagare Eva Norberg har nu överklagat domen i spädbarnsmålet, där båda föräldrarna friades.
Hon anser inte att tingsrätten har analyserat händelseförloppet tillräckligt noga.

Tingsrätten har heller inte satt fallet i sitt sammanhang, menar Eva Norberg.
De bevis som hon lade fram i tingsrätten mot föräldrarna är, enligt henne, tillräckliga för att döma föräldrarna.
Eva Norberg har inte tillfogat sin överklagan några nya bevis, utöver de tidigare.
– Jag yrkar att hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer både mamman och pappan till flickan till ett längre fängelsestraff för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död grovt brott, skriver Eva Norberg i överklagandet.

När man ska bedöma den bevisning som förebringats i ett mål måste man sätta in den i sitt sammanhang. I ett indiciemål som detta, krävs att det kan klarläggas att ett brott har begåtts, att den misstänkte har befunnit sig vid brottsplatsen, att denne haft möjlighet att utföra gärningen och att en annan gärningsman kan uteslutas, fortsätter Eva Norberg.
Hon anser att även om domstolens avgörande ska ske efter en bedömning av varje enskilt bevis och inte bygga på totalintryck av materialet, måste en helhetsbedömning göras.
Det krävs även för fällande dom att bevisningen är robust och att utredningen är tillräckligt fullständig, förklarar Eva Norberg.

I överklagandet anför hon även att tingsrätten i sin dom gjort en del felaktiga påståenden och i en del sammanhang utelämnat väsentliga omständigheter i sitt resonemang.
– Det är min uppfattning att mamman står fast vid det hon har sagt genom hela förundersökningen att hon under dotterns livstid ”hade onda aningar” om pappen, eftersom flickan hade blåmärken vid många tillfällen då han hade passat henne ensam. Mamman har till och med tagit upp med pappan att hon var orolig för att gå och lägga sig och låta honom själv passa dottern av just denna anledning,

Av den medicinska utredningen är det visat att dottern vid sin död hade flera revbensfrakturer. Det är en synnerligen omfattande medicinsk utredning som har gjort om hur dessa frakturer har uppkommit, fortsätter Eva Norberg.
– det kan hållas för troligt att skadorna har uppkommit under tiden som pappan haft hand om dottern och att det är han som har orsakat dem, menar Eva Norberg.

 

Läs mer:

×