Knut Wachtmeister Trollebergs gŒrd

En framträdande politiker ur tiden

Knut Wachtmeister, Trolleberg, har avlidit i en ålder av 93 år.
Med lantmästaren greve Knut Wachtmeisters bortgång har en av Skånes mest framträdande politiker under förra halvseklet gått ur tiden.
Sålunda satt han under många år i fullmäktige i Staffanstorps kommun och han var kommunstyrelsens ordförande 1968 till 1973 och därefter ordförande i fullmäktige till 1979. Vidare var han landstingsledamot i tolv år och riksdagsman i 20. I riksdagen var han bland annat vice ordförande i skatteutskottet 1977 till 1988 och dess ordförande 1991 till 1994.
Han arbetade också i många statliga utredningar, allt ifrån konkurrensutredningen över valutakommitteen till partistödsutredningen.
På lokalplanet var han ordförande i Moderata samlingspartiet i Malmöhus län 1972 till 1985.
Under många år var han ordförande i Skånska hypoteksföreningen och styrelseledamot i SEB i såväl Lund som på riksplanet och han satt dessutom i flera bolagsstyrelser samt var bland annat vice ordförande under många år i Länsskattemyndigheten i Malmöhus län.
Allmänt omvittnat är att utan Knut Wachtmeisters stora insatser hade inte Staffanstops kommun förblivit självständig utan delats mellan Lund och Malmö.
Undertecknad Ulf Alfredson som spelat tennis med Knut i cirka 50 år vill vittna om vilken gentleman han var såväl på banan som utanför, en uppfattning som delades av många.
Även i riksdagen fick han tillfälle att visa sitt fina bollsinne när han vann bordtennisturneringen för riksdagsledamöter.
Knut Wachtmeister hade ett fenomenalt minne och var en lysande festtalare som flera år efteråt i detalj kunde upprepa versifierade tal till allas glädje. Han hade också ett outsinligt förråd av anekdoter som han delgav vänner och bekanta och som kom väl till pass i debatter. Han hade en mycket stor vänkrets som tyvärr decimerades på senare år på grund av frånfällen.
Knut Wachtmeister var en person med charm och utstrålning och som var sina vänners vän och som verkligen levde upp till Ciceros ord om vänskap som livets högsta värde, vilken ger guldglans i medgång och läkedom i motgång.

×