Inga sopor hittades vid ishallen i Osby.

Inga sopor vid ishallen i Osby

Osby Inga sopor och ingen bensin eller diesel hittades i samband med provtagningarna vid ishallen i Osby i början av veckan.

Inga sopor och ingen bensin eller diesel hittades i samband med provtagningarna vid ishallen i Osby i början av veckan.

I måndags genomfördes en miljöteknisk undersökning i marken vid ishallen i Osby. Resultatet av denna kommer att ligga till grund för de kommande politiska besluten rörande den framtida ishallen.
Förutom runt den befintliga ishallen togs även prover på den andra sidan Klövervägen där det ligger en parkering idag.
Man har tidigare påträffat avfallsrester väster, öster och söder om den nuvarande ishallen. Enligt fastighetschef Anders Edwall hittades inga avfallsrester i marken i veckan.

– Vi letade även efter så kallade flyktiga organiska föreningar det vill säga bensin eller diesel, berättar han. Det fanns inte heller.
Detta innebär inte att man kan andas ut. Proverna ska analyseras för att spår av bland annat metaller eller andra skadliga ämnen ska kunna upptäckas. Analysen på proverna beräknas vara klar i slutet av september.

Inga sopor och ingen bensin eller diesel hittades i samband med provtagningarna vid ishallen i Osby i början av veckan.

Senaste nytt omOsby
×