Visseltoftaskolan kan bli F-3-skola

Visseltofta Det blev en lång debatt om Visseltoftaskolans framtid under det senaste mötet i barn- och skolnämnden.
En arbetsgrupp kommer att bildas och det är inte uteslutet att skolan kan komma att bli en F-3-skola.

Det blev en lång debatt om Visseltoftaskolans framtid under det senaste mötet i barn- och skolnämnden.
En arbetsgrupp kommer att bildas och det är inte uteslutet att skolan kan komma att bli en F-3-skola.

Turerna om Visseltoftaskolans vara eller inte vara har under senare år varit många och på det senaste nämndmötet för barn och skola fortsatte diskussionerna.
Förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att jobba fram ett förslag som skulle kunna locka fler elever till skolan klubbades igenom. Men detta gjordes först efter att frågan stötts och blötts en bra stund.
Diskussionen handlade bland annat om att inte låsa sig vid förslaget om just en djurprofil, något som Daniel Landin (S), ordföranden i barn- och skolnämnden tidigare presenterat.

Arbetsgruppen som är tänkt att bestå av politiker, tjänstemän och vårdnadshavare till barnen, ska förhoppningsvis hinna sammanstråla redan under september månad. De ska då försöka vända på varje sten för att hitta en lösning.
Men det brådskar. Förhoppningen är att Visseltoftaskolan ska kunna vara igång igen till läsåret 2018/2019.
Även om inriktningen är att man ska driva en F-6 skola så finns det även en annan möjlighet.
Daniel Landin förklarar att ett alternativ kan vara att omvandla Visseltoftaskolan till en F-3-skola.

Svårigheten att rekrytera lärare till skolan beror dels på att det inte alltid är lätt att hantera så pass många årskurser samtidigt, men också på att flera lärare saknar rätt behörighet.
Det var i början av sommaren som beslutet togs att lägga klasserna 3 till och med 6 i malpåse under ett läsår. Anledningar var just svårigheten att rekrytera en lärare.

Från föräldrahåll har man flera gånger ifrågasatt politikernas vilja att rädda skolan. Daniel Landin är dock tydlig med att inriktningen fortfarande är att öppna en F-6-skola nästa höst.
Lyckas man dessutom få skolan att bli så attraktiv att antalet elever ökar väsentligt så skulle två lärare kunna anställas, något som skulle göra det lättare vid rekryteringen.

Det blev en lång debatt om Visseltoftaskolans framtid under det senaste mötet i barn- och skolnämnden.
En arbetsgrupp kommer att bildas och det är inte uteslutet att skolan kan komma att bli en F-3-skola.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×