Fick flest mandat

Osby Kyrkan i nuet blev den största nomineringsgruppen vid förra kyrkovalet 2013. Då knep man 8 av 25 mandat.

Kyrkan i nuet blev den största nomineringsgruppen vid förra kyrkovalet 2013. Då knep man 8 av 25 mandat.

Kyrkan i nuet utgår inte från partitillhörighet utan i stället från ett samlat intresse för kyrkans fortlevnad och utveckling. Så står det i partiprogrammet.
Här poängterar man att det är just olikheterna som berikar arbetet och att kandidaterna på listan kompletterar varandra.
Även Kyrkan i nuet säger sig vilja fortsätta att utveckla fler projekt där kyrkan är delaktig.
Man säger sig även vilja prioritera dop och dopuppföljning samt konfirmation och konfirmationsuppföljning eftersom man tror att det är avgörande för att behålla medlemmarna i framtiden.
Att ha olika små grupper med olika inriktningar är viktigt anser Kyrkan i nuet. Det kan handla om bland annat samtalsgrupper, internationella grupper, bönegrupper, arbetsgrupper och bokcirklar.
Men även här poängterar kandidaterna att kyrkan ska vara en plats för alla.

Kyrkan i nuet blev den största nomineringsgruppen vid förra kyrkovalet 2013. Då knep man 8 av 25 mandat.

Senaste nytt omOsby
×